Nederlands Congres Volksgezondheid

12 & 13 April

Nederlands Congres Volksgezondheid
Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen. Het is een congres van én voor de betrokkenen bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs en nieuwe geïnteresseerden bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties. Zij zoekt daarbij in haar programmering vooral de verbinding tussen deze groepen, en de verbinding tussen de volksgezondheid en de samenleving in het algemeen. Het congres probeert daarbij ook voor (jonge) professionals in de volksgezondheid een podium en een programma te bieden. Goede presentatiemogelijkheden op basis van ingediende abstracts zijn daarvoor het beste instrument.

Thema 2017 'De professional maakt het verschil'
De rol van professionals in de publieke gezondheid, sociaal domein en zorg verandert zichtbaar. De opkomst van multimorbiditeit en multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise. 

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland onderkent deze beweging en heeft hier met haar eerste advies Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren (april 2015) richting en inhoud aan gegeven. De commissie heeft in het tweede advies Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk (nov 2016) uitgewerkt wat dat betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige) professionals. 

Het Nederlands Congres Volksgezondheid wil in 2017 graag het platform zijn om kennis te delen en uit te wisselen, te inspireren en te verbinden. Het public health perspectief kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in die modernisering van de beroepen, omdat preventie en gezondheidsbevordering als belangrijke uitgangspunten voor die nieuwe professionele expertise kunnen worden gezien. 

In 2017 zullen Trimbos, KAMG, V&VN, Zorginstituut Nederland, NSPOH en de NPHF Federatie voor Gezondheid het congresthema inkleuren.

Download hier de vooraankondiging.

Locatie
Het congres wordt gehouden in De Rijtuigenloods te Amersfoort. Een inspirerende locatie, goed bereikbaar (op loopafstand van CS) en met voldoende parkeergelegenheid.

Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen € 225,- per dag (geen BTW verschuldigd) en studenten krijgen 50% korting wanneer zij een studentenkaart hebben (graag na aanmelding direct per mail toezenden aan info@decongresbalie.nl).

Bezoek de NCVGZ website voor de laatste informatie.

‹ Events overview