Emovere: herstel van onbegrepen (pijn)klachten

Emovere uit onbegrepen (pijn)klachten: een nieuwe weg naar herstel door ervaringsdeskundigen en professionals E-movere betekent “eruit bewegen” in het Latijn; de woorden emotie en beweging komen hieruit voort.

Een veelzijdig consortium bestaande uit negen publieke/private partners, waaronder een burgercollectief, onderzoeksinstituut, universiteit, eHealth partner, twee zorgverzekeraars en huisartspraktijken, gaan samenwerken aan een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, tegenwoordig ook ALK genoemd: Aanhoudende Lichamelijk Klachten.

SOLK is een omvangrijk gezondheidsprobleem in Nederland. Er zijn meer dan twee miljoen mensen met chronische pijn en 40% van alle consulten bij huisartsen betreft SOLK. SOLK brengt hoge zorgkosten met zich mee (ruim 3,8 miljard euro in 2019) en een lagere kwaliteit van leven voor mensen.

Ervaringsdeskundigen geven aan dat een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK nodig is om mensen te helpen met herstel. Het gaat om een brede visie op ziekte en (positieve) gezondheid, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, met specifieke aandacht voor de rol van (onbewust) verdrongen emoties op het ontstaan en in stand houden van SOLK.

Centraal in dit project staan ontwikkeling van:

  • Wijkgerichte bewustwordings-activiteiten met als basis het gedachtegoed van Stichting Emovere en Positieve Gezondheid
  • Een bijscholing voor (zorg)professionals
  • Een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen
  • Population health management, een data gedreven aanpak gericht op mogelijkheden om patiëntkenmerken te relateren aan type interventies en behandeluitkomsten

Het project wordt geleid door ervaringsdeskundigen en gepilot in drie wijken in Den Haag. Eén van de onderzoekers zal op dit project/onderzoek promoveren. Integratie van deze visie/aanpak van SOLK in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij biedt veel kansen voor herstel, eigen zorg, een hogere kwaliteit van leven en besparingen op de hoge zorg- en maatschappelijke (uitvals)kosten. Daarnaast draagt het bij aan preventie en een duurzamere oplossing: SOLK kan namelijk voor een belangrijk deel voorkomen worden wanneer kinderen en volwassenen leren dat het (h)erkennen en uiten van emoties en kijken naar klachten als signaal van het lichaam de basis vormen van de eigen regie op gezondheid.

Kijk voor meer informatie op: www.StichtingEmovere.nl en op kennisplatform www.DePijnVoorbij.nl.

Note: This project profile has been written down in Dutch due to its specific focus on Dutch citizen participation.

Afbeelding credits: Kunstwerk van M. Neefjes, 2021,  De Overwinning/De Bevrijding, 132x111 tempera olieverf

Summary
Een bredere benadering van onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten geeft burgers en professionals meer (handelings)perspectief voor herstel en preventie. Hierin zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en is er specifieke aandacht voor de oorzakelijke rol van mogelijk onderliggende emoties waardoor mensen kunnen herstellen in plaats van moeten ‘leren leven met’.
Technology Readiness Level (TRL)
1 - 6
Time period
24 maanden
Partners