Beelden van goed leven met dementie via Virtual Reality

VRbeelding: beelden van goed leven met dementie via VirtualReality-brillen

Het VRbeelding-consortium ontwikkelt en onderzoekt een Virtual Reality (VR) interventie om beelden over leven met dementie te nuanceren. Hiervoor werken ervaringsdeskundigen (zoals mensen met dementie, mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals) samen met onderzoekers, ouderen, docenten, studenten en een sociaal ondernemer. VRbeelding is een goed voorbeeld van citizen science; onderzoek mét burgers.

In Nederland zijn ongeveer 290.000 mensen met dementie. Dit aantal zal stijgen. Veel mensen zijn bang om dementie te krijgen. Deze angst staat de gezondheid en welzijn van mensen met en zonder dementie in de weg, en bepaalt hoe mensen omgaan met mensen met dementie. Nemen zij bijvoorbeeld afstand of creëren zij juist mogelijkheden om mensen met dementie te laten participeren? Het VRbeelding-project sluit aan bij de missie van de overheid om mensen met dementie en hun naasten meer kwaliteit van leven te bieden door hen als waardevol lid van de samenleving mee te laten doen, zonder vooroordelen of stigma, en hen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Het consortium onderzoekt welke angstbeelden over leven met dementie heersen onder burgers, en welke beelden burgers en ervaringsdeskundigen daar tegenover zetten. Ze gebruiken hierbij creatieve onderzoeksmethoden. Zo vragen ze grote groepen burgers om foto’s in te sturen over hun beeld van leven met dementie. Ervaringsdeskundigen bekijken deze beelden in werksessies en interviewen elkaar erover. Ze bepalen daarna welke angstbeelden binnen VRbeelding worden aangepakt. Vervolgens schrijven burgers/ervaringsdeskundigen onder professionele begeleiding een script voor een VR-film en ontwikkelen een bijbehorende training. Met deze interventie hoopt het consortium bij te dragen aan het verminderen van angstbeelden en het vergroten van kennis onder mantelzorgers en professionals om goed leven met dementie te faciliteren.

VRbeelding levert het volgende op:

  1. VR-film en training;
  2. Wetenschappelijk artikel over angstbeelden over leven met dementie en tegenbeelden hiervan; 3. Populair wetenschappelijk artikel over ervaringen met de VR-film en training.
Summary
Het VRbeelding-consortium onderzoekt welke angstbeelden burgers hebben bij leven met dementie. Vervolgens onderzoekt het consortium welke beelden ervaringsdeskundigen daar tegenover kunnen zetten. De resultaten vormen input voor een dementie-ervaring via Virtual Reality-technologie en bijpassende training. Zo wil het consortium een meer genuanceerd beeld geven van wat leven met dementie inhoudt.
Technology Readiness Level (TRL)
2 - 7
Time period
24 maanden
Partners
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo