News

RIVM publishes landscape of New Approach Methodologies (NAMs) for the safety assessment of pharmaceutical products

New Approach Methodologies (NAMs) can reduce animal testing for the safety assessment of pharmaceutical products. The Landscape NAMs provides a current overview of which steps can be taken to implement NAMs in regulatory frameworks.
RIVM publishes landscape of New Approach Methodologies (NAMs) for the safety assessment of pharmaceutical products

Open Call: Praktijkoplossingen voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen sneller realiseren - Ronde 2

Het doel van deze subsidieoproep is het versneld realiseren van praktijkoplossingen en implementatie van beschikbare kennis en toepassingen in de zorg voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen.Het project moet worden uitgevoerd in een geïntegreerd samenwerkingsverband waarin (ten minste) expertise aanwezig is op het gebied van onderzoek, praktijk en (vertegenwoordiging van) ervaringskennis.
Open Call: Praktijkoplossingen voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen sneller realiseren - Ronde 2

Subsidieoproep passende zorg in de verpleging en verzorging: goede voorbeelden

Heeft jullie organisatie een goed voorbeeld van een geïmplementeerde passende verpleegkundige en verzorgende zorginnovatie? Maak dan gebruik van onze subsidieoproep om jullie voorbeeld zowel te beschrijven als te evalueren én te onderzoeken op mogelijke toepassingen binnen andere zorgorganisaties en sectoren.
Subsidieoproep passende zorg in de verpleging en verzorging: goede voorbeelden

Open PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027. De nieuwe projecten starten in 2025. Het beschikbare budget is circa € 12,8 miljoen per jaar.
Open PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

Shaping the Future of Vascular Health: The CELLSYSTEMICS Platform

Vascular diseases, such as arteriosclerosis and aortic aneurysms, represent abnormal conditions in blood vessels. Any imbalance in the interaction between SMCs and the tissue they live in can result in dysregulation of maintenance, leading to pathology. That is where the CELLSYSTEMICS public-private partnership project comes in, this ambitious project brings together various research labs and private partners (see acknowledgements).
Shaping the Future of Vascular Health: The CELLSYSTEMICS Platform

Health~Holland and The Termeer Foundation Announce the Transatlantic Connections Award honoree 2024

Health~Holland is proud to announce Dan Jing Wu, cofounder of VivArt-X as the honoree of the 2024 Transatlantic Connections Award. The Henri Termeer Transatlantic Connections Award is established by The Termeer Foundation, in partnership with Health~Holland, to honor and recognize emerging biotech entrepreneurs to strengthen transatlantic relations between the two life science regions Massachusetts and the Netherlands through expected or ongoing global expansion. The awardee receives Fellowship status within the Termeer Foundation.
Dan Jing Wu

Podcast Data spaces in de zorg met Nico van Meeteren en Jildau Bouwman

Data kan de zorg helpen om slimmer (efficiënter, effectiever, sneller) te werken en eerder in te grijpen. In deze podcastserie bespreken we de impact van gezamenlijke gegevensuitwisseling in de zorg.
Podcast Data spaces in de zorg met Nico van Meeteren en Jildau Bouwman

Welcome Termeer Fellows!

This week we welcome a delegation of Termeer Fellows from Boston. The Termeer fellows are gearing up for a bustling week in the Netherlands, renowned as Europe's Connected Life Sciences and Health Metropolis.This week is filled with site visits and extensive discussions with industry and government partners focusing on the essence of life sciences and with the main focus on patients-centric healthcare.
Welcome Termeer Fellows!

Effectiever innovatie-instrumentarium als oplossing voor maatschappelijke opgaven

In een recent verschenen whitepaper pleiten experts van verschillende kennisorganisaties voor een herziening van het Nederlandse innovatie-instrumentarium voor gezamenlijke innovatie. Zij benadrukken de noodzaak van een andere aanpak van innovatie en nieuwe vormen van samenwerking – essentieel om maatschappelijke problemen op te lossen en het verdienvermogen te stimuleren.
Effectiever innovatie-instrumentarium als oplossing voor maatschappelijke opgaven

Drie projecten toegekend voor onderzoek naar realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie

Binnen de KIC Missie-call ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ is aan drie projecten financiering toegewezen. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, private en publieke partners gaan, in samenhang met de faciliterende coördinatiestructuren en systeemcondities, onderzoek doen naar de bruikbaarheid en toepasbaarheid van methodieken, modellen, werkvormen en/of tools voor de versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie.
Drie projecten toegekend voor onderzoek naar realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie