News

Vooraankondiging: Human Capital, Learning Communities Nodig voor Maatschappelijke en Technologische Transities (KIC)

Wat is de bijdrage van Human Capital aan hedendaagse-en toekomstige innovaties? En hoe kunnen we deze bijdrage optimaliseren? De maatschappelijke missies en transities vragen de komende jaren om meer kennis en baanbrekende innovaties en doen daarbij een stevig beroep op het beschikbare arbeidspotentieel.
Vooraankondiging: Human Capital, Learning Communities Nodig voor Maatschappelijke en Technologische Transities (KIC)

Protinhi Therapeutics Successful in EIC Accelerator

Venture Challenge alumnus Prothinhi Therapeutics was one of the 11 Dutch companies that were successful in the latest IEC Accelerator round, together they raised €77mln.
Protinhi Therapeutics Successful in EIC Accelerator

Tweede Kamer Stemt In met Eerste Aanpassing Wet Publieke Gezondheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De wetswijziging is nodig om collectieve maatregelen te kunnen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie om verspreiding tegen te gaan.
Tweede Kamer Stemt In met Eerste Aanpassing Wet Publieke Gezondheid

Goed Voornemen voor 2023: Zoek Hulp bij het Stoppen met Roken

Nederlanders zoeken bij het stoppen met roken vooral afleiding in eten, bewegen, het huishouden en hobby’s. Het blijkt uit een peiling van PanelWizard onder ruim 1.300 mensen die de afgelopen jaren succesvol zijn gestopt.
Goed Voornemen voor 2023: Zoek Hulp bij het Stoppen met Roken

Inzetten van de Gecombineerde Leefstijl voor Patiënten met Knie Artrose en Overgewicht

Klachten bij knieartrose kunnen verminderen, als patiënten afvallen in gewicht. Huisartsen mogen bij artrose én overgewicht dan ook verwijzen naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Marienke van Middelkoop vertelt je er meer over.
Inzetten van de Gecombineerde Leefstijl voor Patiënten met Knie Artrose en Overgewicht

Maak Kennis met de Vakjury!

De inschrijvingen voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 zijn alweer een maand geopend en de aanmeldingen stromen binnen. Een goed moment om de vakjury te introduceren, die de finalisten zal beoordelen voor de vakjuryprijs. Lees meer...
Maak Kennis met de Vakjury!

The Venture Challenge Call 2023 Opens on January 1st

On 1 January 2023 a new application round of the Venture Challenge will open. During the 10-week Venture Challenge program starting entrepreneurs in lifesciences are guided in developing their business plan and starting a company.
The Venture Challenge Call 2023 Opens on January first

40 Miljoen voor Onderzoek naar Innovatieve Technologie in 9 Nieuwe Perspectief-programma’s

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech-apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden.
40 Miljoen voor Onderzoek naar Innovatieve Technologie in 9 Nieuwe Perspectief-programma’s

Gemeenten Richten Openbare Ruimtes Beweegvriendelijk In

Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen gemeenteambtenaren van diverse domeinen belangrijk is om burgers in beweging te krijgen. Ook burgers laten meedenken en het gebruik maken van living labs zijn belangrijk voor het beweegvriendelijk inrichten van gemeenten. Wij financierden 2 onderzoeksprojecten en wij stimuleren dat de kennis uit deze projecten toegepast wordt in de praktijk.
Gemeenten Richten Openbare Ruimtes Beweegvriendelijk In

Farma Facts: Forse Groei Verwachte Aantal Sluismedicijnen

De komende twee jaar stijgt het aantal medicijnen in de sluis naar verwachting fors. Die stijging komt door autonome groei van het aantal sluismedicijnen (met minstens 50%) en door de voorgenomen aanpassing van de sluiscriteria (ook nog eens 25%). De druk op de sluis wordt hiermee groter.
Farma Facts: Forse Groei Verwachte Aantal Sluismedicijnen