Nieuws

Games for Health zet met Post-IC de volgende stap in de US dankzij investering van €1 miljoen

Post-IC, het digitale dagboek voor IC-patiënten en hun naasten, heeft een investeringsronde van €1 miljoen afgerond om haar activiteiten in de Verenigde Staten uit te breiden. De investering is afkomstig van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en InZet. Het Post-IC dagboek vermindert wetenschappelijk bewezen het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Het doel is om tegen het einde van 2024 het aantal IC-bedden dat is uitgerust met het digitale dagboek te verdrievoudigen tot meer dan 2000 bedden.
money

Topsector T&U Startup Innovation Prize 2023

We zoeken startups die een verbinding maken tussen Tuinbouw & Gezondheid in de breedste zin van het woord! In deze vijfde jubileum editie staat het thema gezondheid centraal, met in het bijzonder de innovaties die bijdragen aan het gezonder eten & leven en de bijdrage aan ons klimaat van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Oplossingen & Innovaties die hieraan werken/bijdragen komen in aanmerking voor de award.
IMPACT 2025 – Topsector T&U Innovation Prize 2023

Open call voor samenwerking Nederlandse en Oekraïense onderzoekers

NWO en de Oekraïense wetenschapsfinancier NRFU bundelen hun krachten in de nieuwe “NWO Hop-On Call for Proposals for Researchers Based in Ukraine: NWO-NRFU Partnership Initiative 2023”. Wetenschappers in Oekraïne krijgen in deze call de kans om samen te werken met wetenschappers in het Koninkrijk der Nederlanden en zo hun wetenschappelijke carrière voort te zetten.
Open call voor samenwerking Nederlandse en Oekraïense onderzoekers

Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn

Geef de nuldelijnszorg een centrale plaats in het toekomstbestendig maken van zorg en welzijn. Die oproep doen RegioPlus, Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) en Health~Holland aan de hand van zes belangrijke punten in een vandaag gepubliceerd position paper. De politiek en beleidsmakers kunnen stappen nemen om de nuldelijnszorg een centrale plaats in het debat te geven op weg naar een gezondheid bevorderende en zorgzame samenleving.
Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn

Video : Minister Kuipers zoekt symbiose

Op 5 juni reisde minister Kuipers (VWS) af naar Boston, dé hotspot van de wereldwijde biotech sector. Tijdens de diverse programmaonderdelen, van bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen, een rondetafelgesprek met ondernemers, en een één-op-één fireside chat gaf minister Kuipers een overtuigend visitekaartje af. Met kennis van zaken presenteerde hij een heldere ambitie om te komen tot een duurzaam gezondheidsecosysteem.
Video : Minister Kuipers zoekt symbiose

How van Leeuwenhoek's Discovery of the Microworld Sparked a Medical Revolution— with a special focus on antimicrobial resistance

On October 4th 2023 Rijksmuseum Boerhaave and Museum of Science in Boston will co-sponsor a special event at the Museum of Science, Boston. Rijksmuseum Boerhaave, the Dutch national museum of the history of science and medicine in Leiden, is proud of its collaboration with the Museum of Science in Boston, which was initiated by the signing of a Letter of Intent on 28 November 2022.
logo's

Impact door synergie rondom voeding, gezondheid en leefomgeving

Op woensdag 5 juli vond de workshop ‘Impact Through Synergie’ plaats, georganiseerd door de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Health Holland. Deze drie topsectoren hebben met elkaar de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving ontwikkeld waarin het draait om kennisontwikkeling voor gezonde voeding en een gezonde leefomgeving.
bijeenkomst

Goed Gebruik Geneesmiddelen - Open subsidieronde 13

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Binnen de Open Ronde is een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden.
Goed Gebruik Geneesmiddelen - Open subsidieronde 13

Preventiereis naar Glasgow, Schotland

Van 27 – 30 juni organiseerde COINCIDE hun derde preventiereis, dit maal naar Glasgow, Schotland. Een stevige delegatie van publieke en private partijen betrokken bij gezondheid en zorg nam kennis van de gezondheidstoestand en het preventiebeleid van Glasgow om ideeën op te doen hoe de strategie aldaar kan bijdragen aan een gezonder Nederland.
Glasgow

ImmuneHealthSeed: vervolg op immunologie programma

Op 1 juli 2023 is het publiek-private samenwerkingsproject ImmuneHealthSeed van start gegaan – een vervolg op eerder ziekte overstijgend immunologisch onderzoek. Het project is gefinancierd met 3 miljoen euro PPS-toeslag die door Health~Holland, beschikbaar is gesteld aan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.
Partners