Vooraankondiging: FAPESP-NWO-call ‘Advanced Healthcare Materials’

Binnenkort publiceren de São Paulo Research Foundation (FAPESP) en NWO hun negende gezamenlijke call met de titel: Advanced Healthcare Materials. De focus van de call zal liggen op materialen, vanuit zowel het oogpunt van de klinische wetenschappen als de materiaalkunde. De call, onderdeel van het Merian Fund, wordt eind juni/begin juli 2022 gepubliceerd. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is in september; deadline voor vooraanmeldingen is waarschijnlijk halverwege november 2022.

Thematische focus: Advanced Healthcare Materials

Bij deze negende FAPESP-NWO-call zal de nadruk liggen op inter- en transdisciplinair onderzoek naar geavanceerde biomaterialen voor toepassingen binnen de gezondheidszorg. Het toepassingsgebied van dit programma bestrijkt het brede scala van de natuur-, biologische en chemische wetenschappen die de basis vormen voor de ontwikkeling van biomaterialen en van de biomedische en klinische disciplines waarbinnen deze worden gebruikt.

De biomateriaalkunde is momenteel een van de snelst groeiende onderzoekgebieden gezien haar bijdrage aan verbeteringen binnen de gezondheidszorg met grote maatschappelijke impact voor de toekomst. Vooruitgang op dit gebied vereist een multidisciplinaire aanpak, waarbij wetenschappers (bijvoorbeeld chemici, fysici, wiskundigen, biologen, artsen en clinici) zowel onderling samenwerken als met ingenieurs en producenten. Verwacht wordt dat de Nederlandse en Braziliaanse onderzoeksamenwerking baanbrekende resultaten opleveren die in de toekomstige behoeften van de geneeskunde kunnen voorzien.

Samenwerking tussen disciplines en daarbuiten

Zoals hiervoor vermeld, dienen de consortia in gezamenlijke onderzoeksprojecten de grenzen tussen de wetenschappelijke disciplines te overstijgen (interdisciplinariteit) en te zorgen voor de integratie van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis (transdisciplinariteit). Dit houdt in dat onderzoek gericht moet zijn op de volledige kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot toegepast en praktijkgericht onderzoek. Om de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek te vergroten dienen aanvragers eveneens samen te werken met maatschappelijke partijen zoals overheids- en semioverheidsinstellingen en particuliere organisaties.

Voorlopig tijdschema en budget

Juni/juli 2022 Openstelling call for proposals en webinar voor geïnteresseerde aanvragers
30 juni Informatie Webinar voor geïnteresseerde aanvragers
September 2022  Deadline indienen intentieverklaring
Oktober 2022 Online matchmaking
November 2022   Deadline indienen vooraanmeldingen
Juni 2023 Deadline indienen volledige aanvragen


Naar verwachting zal het totale Nederlandse budget 2.800.000 euro bedragen en R$ 15,200,000 vanuit FAPESP. Het is mogelijk om een aanvraag voor kleine projecten (max. 350.000 euro via NWO en R$ 1,100,000 via FAPESP) in te dienen en ook voor projecten van gangbare omvang (max. 700.000 euro via NWO en R$ 4,000,000 via FAPESP). De maximale looptijd van de voorgestelde projecten is vier of vijf jaar, respectievelijk voor het kleine en het reguliere project.

Op 30 juni 2022, 9.00-10.30 GMT-3 / 14.00-15.30 CEST, zullen NWO en FAPESP een informatie webinar organiseren over de call ‘advanced healthcare materials’. 

FAPESP-NWO-samenwerking

In het kader van de samenwerking met Brazilië (FAPESP) slaan NWO (via het Merian Fund) en de onderzoeksraad van de deelstaat São Paulo (FAPESP) de handen ineen om de onderzoeksamenwerking tussen Brazilië en Nederland te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van het financieren van gezamenlijk onderzoek door inter- en transdisciplinaire teams bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers.

Merian Fund

Met het Merian Fund wordt onderzoek van hoge kwaliteit gefinancierd dat in de toekomst grote maatschappelijke en wetenschappelijke impact kan hebben. Het doel van de huidige samenwerking met het FAPESP is om met de financiering van gezamenlijk projecten de grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers in de deelstaat São Paulo en in Nederland te versterken.

Bron: NWO

Collaboration

‹ News overview