Middelen voor Extra Consortium Dementie

In afstemming met het Dementieprogramma van ZonMw zien Health~Holland en Alzheimer Nederland kansen om een consortium te financieren gericht op Kwaliteit van leven (meedoen en ertoe doen) bij dementie. Dit sluit aan bij Missie IV en ook Missie I van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid & Zorg en de onderzoeksagenda van Alzheimer Nederland.

Het gaat in dit consortium om de vraaggestuurde ontwikkeling van sociale en technologische innovaties die tijdens het dementieproces vroegtijdig, effectief en duurzaam worden ingezet in alle fasen van dementie. Hierbij wordt ook gedacht aan leefstijlinterventies in de leefomgeving die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Alzheimer Nederland

De financiering beschikbaar gesteld door Alzheimer Nederland zal door het consortium gebruikt worden om een infrastructuur in te richten en kan ook besteed worden aan de implementatie en valorisatie van activiteiten. Deze drie randvoorwaarden zijn namelijk essentieel om de innovatieve producten en diensten zowel economische als maatschappelijke impact te doen genereren.

Health~Holland

De financiering die beschikbaar zal worden gesteld door Health~Holland dient gebruikt te worden voor R&D activiteiten uitgevoerd door zowel publieke als private partners (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling).

Samenstelling consortium

In eerste aanleg wordt gedacht aan de vorming van een consortium van enkele academische centra (maximaal 3) in combinatie met een netwerk van hogescholen (maximaal 6). Afhankelijk van de soort innovaties worden bedrijven aangehaakt en regionale partijen met relevante stakeholders (o.a. dementienetwerken, field labs) betrokken bij de ontwikkelingsactiviteiten en implementatie/valorisatie.

Financiering

Alzheimer Nederland is voornemens om de komende 3 jaar een basisfinanciering van € 3 miljoen vrij te maken voor investering in dit consortium. Daarnaast zal Alzheimer Nederland in-kind kunnen bijdragen bij de ontwikkeling en implementatie van specifieke innovaties. Health~Holland is voornemens om € 3 miljoen te reserveren voor een innovatief samenwerkingsproject die voldoet aan de standaard Match Call voorwaarden.

Bron: ZonMw

Alzheimer

‹ News overview