Gezocht: AI-Innovaties voor Mensen met een Hersengerelateerde Aandoening

Hoofdzaken, JAIN en de Nederlandse AI Coalitie slaan de handen ineen om te zoeken naar AI-innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren of het ziekteproces remmen of stoppen bij mensen met een hersengerelateerde aandoening.

Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersengerelateerde aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia alleen maar zal toenemen. Artificial Intelligence (AI) is een technologie die veel kan betekenen voor vermindering van de ziektelast en/of de verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.

De Nederlandse AI coalitie (NLAIC), het initiatief Hoofdzaken (van de Hersenstichting, ZonMw en MIND) en het Joint Artificial Intelligence Network (JAIN) hebben de handen ineen geslagen om hersengerelateerde aandoeningen over 5 jaar significant te laten dalen door de inzet van AI-innovaties. Gezamenlijk doen ze een uitvraag naar informatie over product(ideeën) voor hersengerelateerde aandoeningen waarbij AI een prominente rol kan vervullen.

Expliciet wordt gezocht naar product(ideeën) die de potentie hebben om op korte termijn maatschappelijk impact te maken. Dat wil zeggen dat deze landelijk opschaalbaar zijn en/of verbreed kunnen worden naar meerdere (hersengerelateerde) aandoeningen. Ook kan informatie over productideeën worden ingediend die nog in de ontwikkelingsfase zitten.

Wat moet u doen?

Klik op deze link om de oproep te lezen. U kunt meedoen door het formulier in te zenden vóór 30 april. De voorwaarden en wat u kunt verwachten staan eveneens beschreven. Medio juni worden de resultaten van de uitvraag bekend gemaakt. Hoofdzaken, JAIN en de Nederlandse AI Coalitie zijn benieuwd naar de inzendingen.

Meer informatie? Mail gezondheid@nlaic.com t.a.v. Edith van de Weg

Bron: NL AIC

Brainstorm

‹ News overview