Subsidieoproep: NWA Gezondheidsverschillen - Beter Benutten van Gezondheidspotentieel

Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden aangesproken en benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. Brede consortia kunnen voorstellen indienen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma.

Deze oproep is onderdeel van het programma NWA Gezondheidsverschillen - beter benutten van gezondheidspotentieel. Hiermee sluit de oproep aan op de centrale missie van het Missigedreven Topsectoren en Innovatie Beleid binnen de Life Science & Health Sector: 'In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.'

Onderwerpen

  • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  • Gezondheidspotentieel
  • Systeembenadering
  • Preventie
  • Brede samenwerking in consortia

Doel subsidieoproep

Deze oproep beoogt tot kansrijke doorbraken en handelingsperspectieven te komen voor het duurzaam vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. Drie aspecten zijn van belang: (i) denken en handelen vanuit een systeembenadering, die recht doet aan de complexiteit van gezondheidsverschillen tussen groepen (ii) aansluiten bij actorperspectief en (iii) doelgroep participatie. Het gaat om empirisch onderzoek in meerdere settings aan domeinoverstijgende, kansrijke aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam beogen te verbeteren. Verschillende relevante belanghebbenden zijn daarbij vanaf de start betrokken en implementatie en impact zijn leidend.

Wat kan worden aangevraagd?

Na een vooraanmeldingsfase (fase I) kunnen aanvragers een uitgewerkt onderzoeksvoorstel indienen voor onderzoek door een breed consortium, dat kennisketenbreed, inter- en transdisciplinair werkt. De financiering is bedoeld voor onder andere personele kosten, materiële kosten, kennisbenutting en project management (zie subsidieoproep 3.2.1 en 6.1).

Na een looptijd van 1 jaar kunnen de consortia van gehonoreerde projecten, een gezamenlijk voorstel indienen voor een overkoepelend, synthetiserend project (fase III). De verwachting is dat vier onderzoeksprojecten kunnen worden gehonoreerd in fase II.

Deadlines voor indienen

  • Vooraankondiging van uw intentie tot indienen (verplicht) uiterlijk 25 februari 2021 per mail
  • Deadline indienen van vooraanmeldingen (fase I) - 13 april 2021 14:00 in Projectnet
  • Deadline indienen van volledige aanvragen (fase II) - 28 september 2021 14:00 in Projectnet

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u hier bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Bron: ZonMW

healthy

‹ News overview