Samenwerkingsproject Follow the Dot to Beat your Anxiety van Start

Ondersteund door een Publiek Private Samenwerkingstoeslag (PPS-toeslag) van de Topsector Life Sciences & Health, Health~Holland, start Janniek de Jong vanaf 1 december een promotie-onderzoek naar het gebruik van virtual reality (VR) in de behandeling van kinderen en adolescenten met posttraumatische stress symptomen. Daarvoor werkt ze samen met het bedrijf Psylaris en diverse zorginstellingen. Dr. Esther Hartman, dr. Annemiek Karreman en prof. dr. Tom Smeets begeleiden het onderzoek vanuit het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Ongeveer 30% van alle kinderen en adolescenten die een traumatische gebeurtenis meemaken ontwikkelt posttraumatische stress symptomen. Een veelgebruikte therapie om effecten van trauma te verminderen is Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). EMDR is weliswaar effectief, maar bij veel jongeren keren de symptomen terug wanneer ze thuis geconfronteerd worden met de gevreesde situatie. Als mogelijke oplossing om terugval te verminderen, heeft het bedrijf Psylaris een VR applicatie ontwikkeld voor een EMDR-behandeling (VR-based EMDR). Met VR-based EMDR kan het kind in de eigen leefomgeving oefenen en zich beter voorbereiden op de confrontatie met de aan het trauma-gerelateerde gebeurtenis of situatie.

In dit promotieonderzoek wordt de innovatieve VR toepassing voor EMDR verder ontwikkeld en wetenschappelijk getest bij een groep kinderen van 8-17 jaar met posttraumatische stress symptomen. VR-based EMDR stimuleert zelfzorg in de gezinscontext en zal naar verwachting de terugkeer van symptomen verminderen, waardoor patiënttevredenheid en kwaliteit van leven verbeteren. Dit veelzijdige onderzoek bestaat uit een toegepast deel en een fundamenteel deel, in samenwerking met vier ziekenhuizen (pediatrische psychologie), vijf GGZ instellingen (Jeugd), het bedrijf Psylaris (ontwikkeling VR-based EMDR bril) en Tilburg University. De hoop en verwachting is dat het gebruik van deze vorm van VR in de klinische praktijk niet alleen patiënten helpt, maar ook wachtlijsten in de jeugdgezondheidszorg verkort en zorguitgaven vermindert.

Het samenwerkingsproject Follow the Dot to Beat your Anxiety – Using EMDR in Virtual Reality at home to diminish trauma and anxiety in youth, is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Bron: Tilburg University

VR

‹ News overview