Well-Trained Patient Representatives are Crucial for the Route from Lab to Patient

Het opleiden van meer en ervaren Nederlandse patiëntenvertegenwoordigers – dat is het doel van de Nederlandse editie van de European Patients Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI-NL). In Frontiers of Medicine rapporteren de oprichters over de business case rond EUPATI-NL.

Geïnterviewde stakeholders geven onder meer aan dat de vraag naar ervaren patiëntenvertegenwoordigers stijgt. De ontwikkeling van de Nederlandse opleiding EUTAPI-NL wordt aangestuurd door een aantal partijen, waaronder het Ministerie van VWS, HollandBIO en Health~Holland. Het betrekken van patiënten in de ontwikkeling van geneesmiddelen is een hele positieve ontwikkeling, vindt Health~Holland. Het weerspiegelt ook de gedachtegang van de quadruple helix; het samenbrengen van kennis en ervaringen en het delen hiervan tussen de verschillende partijen van burgers/patiënten, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Zoek je nog naar handvatten voor het betrekken van patiënten? Lees dan zeker ook deze patiënt engagement guide.

Bron: HollandBIO

Focus group

‹ News overview