Lancering Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Maandag 21 september werd op de Wereld Alzheimer Dag de Nationale Dementiestrategie (2021-2030) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Al ruim 16 jaar zet VWS zich in voor dementie met verschillende programma’s. In 2004 trapte het Landelijk Dementieprogramma af (2004-2007). Daarna volgde het Programma Ketenzorg Dementie van 2008-2012 en aansluitend het Deltaplan Dementie van 2013-2020. 

De lancering van de nationale dementiestrategie 2021-2030 is “Een zeer dierbaar initaitief, dat robuust vervolg verdient en behoeft, om daarmee voort te bouwen op de eerste wetenschappelijke en maatschappelijke successen van het recente verleden” zegt Nico van Meeteren, algemeen directeur Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland). 

Nico van Meeteren: "Immers, mensen met dementie zullen – 'helaas' – meer en meer normaal worden voor de samenleving. Net als ‘oud’ is ‘dementie’ echter relatief nieuw en té vaak ook ‘out’. Dat wil zeggen 'úit de samenleving'. Goed dus als we met vereende krachten vóór en mét ouderen met dementie én met hun mantel door middel van onderzoek en innovatie leren hoe we (kwaliteit van) leven toe kunnen voegen ín hún samenleving. Misschien ook kunnen we niet alleen de gevolgen van dementie daarmee remmen, maar op den duur zelfs ook de ziekte úit de samenleving krijgen. Géén sinecure, wél een loflijk streven."

VWS noemt de ontwikkelingen belangrijke redenen om te blijven inzetten op dementie, maar wil bovenal vanaf 2021 ook intensiveren in de vorm van de nationale dementiestrategie 2021-2030. Op dit moment hebben 280.000 mensen in Nederland dementie. Door het ouder worden van de bevolking en de vergrijzing is de verwachting dat dit aantal zal stijgen naar een half miljoen in 2040. Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet zet binnen het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg met missie IV in op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Topsector LSH is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het strategisch plan van dit maatschappelijk thema.

Wilt u meer lezen over hoe de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verbeterd kan worden? Lees dan het interview met Wiesje van der Flier, hoofd van het Alzheimercentrum Amsterdam.

Lees hier de Nationale Dementiestrategie (2021-2030)
Lees hier de Kamerbrief over de Nationale Dementiestrategie (2021-2030)

Bron: Rijksoverheid

Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

‹ News overview