Health-RI Brings Together Starting and Ongoing Dutch COVID-19 Studies

Health-RI heeft alle startende en lopende studies naar COVID-19 in Nederland samengebracht in een database. Het verbinden van alle Nederlandse initiatieven moet zorgen voor betere samenwerking en het voorkomen van dubbel onderzoek.

De database is tot stand gekomen in samenwerking met RIVM, het ministerie van VWS, NFU en alle universitair medische centra. Daarnaast ontwikkelde Health-RI een databank, waarin (biobank) data, samples en afbeeldingen met andere onderzoekers kunnen worden gedeeld.

Uitwisselbare data

In maart lanceerde Health-RI een data-supportprogramma – Dutch COVID-19 Data Support Programme -voor onderzoekers en professionals met als doel COVID-19 onderzoek effectiever te laten plaatsvinden. Hiertoe behoort ook een pakket met richtlijnen voor de juiste omgang met data, ter bevordering van het uitwisselen van data uit verschillende onderzoeken.

Over Health-RI

Deze COVID-19 initiatieven sluiten goed aan bij het doel van Health-RI, om een landelijke infrastructuur op te zetten voor onderzoeksdata die toegankelijk is voor onderzoekers, zorgverleners en algemeen publiek. Health~Holland is Founding Partner van Health-RI

COVID-19 related data initiatives van Health-RI

Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Health-RI Brings Together Starting and Ongoing Dutch COVID-19 Studies

‹ News overview