Health~Holland is Hiring: Valorisation Advisor

Health~Holland, zoals het uitvoerende bureau van de Topsector Life Sciences & Health (LSH) zich naar buiten toe profileert, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt qua aantal en omvang van de door haar gesubsidieerde publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten en programma’s (PPS). En nu zijn wij op zoek naar een community manager met kennis of interesse in de Life Sciences & Health (LSH) sector. Ben of ken jij onze toekomstige valorisatie adviseur? 

Lees de vacature voor de valorisatie adviseur hier.

De sollicitatie kun je richten aan drs. Ernst Nagel, Operations Director Health~Holland, nagel@health-holland.com. De uiterste inzenddatum is  31 juli 2020.

Health~Holland is Hiring: Valorisation Advisor

‹ News overview