Health and Care; prevention and care at the right place at the right time

De gezondheidszorg staat voor geweldige uitdagingen. Uitdagingen die organisaties en overheden alleen gezamenlijk kunnen aanpakken. Inzet is daarbij om de gezondheidszorg in de toekomst zo goed mogelijk in te richten. Een van de initiatieven heet GROZ. GROZ staat voor de kanteling van de gezondheidszorg en is letterlijk een keerwoord van het woord ZORG, waarbij niet de Z van ziekte vooropstaat, maar de G van gezondheid. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het blijft niet uitsluitend bij praten. Alle partijen werken samen aan concrete zorgvernieuwingen met als doel een vitaal functionerende samenleving met een gezonde economie. Voor het inrichten van de toekomstige zorg is de behoefte van de burgers (ook in hun rol van patiënt) centraal staat.

Om preventie en zorg op het juiste moment bij de juiste personen te krijgen is een nieuwe vorm van logistiek nodig. Een fijnmazige distributie om de juiste preventie en zorg op de juiste plek op het juiste moment bij de juiste personen te krijgen. Daarvoor ondertekenden diverse organisaties op donderdag 6 februari j.l. in Deventer de Intentieverklaring ‘Gezondheid en Zorg via State of the Art Logistiek in de Leefomgeving’. De deelnemende organisaties maken zich sterk om zorg in de leefomgeving zo goed mogelijk te organiseren voor diegene die dat nodig heeft. Het gaat hierbij ook om optimaliseren van bestaande en nieuwe processen, mede om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Het is een eerste stap om een nationale coalitie en aanpak te maken die erop gericht is om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te kunnen organiseren.

De coalitie bestaat uit de Topsector Life Sciences & Health, Topsector Logistiek - TKI Dinalog, PostNL, CB (Healthcare), Nederland Zorgt Voor Elkaar, Carinova, Veenman, Breda University of Applied Sciences – Logistics Community Brabant, Hogeschool Arnhem Nijmegen en TNO Traffic & Transport. Zij gaan de komende maanden de coalitie versterken en bestaande initiatieven en lopende (onderzoeks)projecten met elkaar verbinden. Daarnaast worden de behoeften van alle betrokkenen, met nadruk burgers en patiënten, vastgesteld. Van daaruit worden concrete nieuwe acties benoemd en opgepakt.

Foto: Ilona Hendriks - Visual Impact

Health and Care

‹ News overview