Kijktip: Een Health~Holland webinar door en voor het mkb

Mkb’er Remko van Leeuwen deelt zijn ervaringen over samenwerken in publiek-privaat verband

Het mkb werkzaam in de Life Sciences & Health (LSH) sector is doorgaans op zoek naar financiering voor onderzoek en ontwikkeling. Een financieringsvorm van de Topsector LSH is de Publiek-Private Samenwerking (PPS) toeslag. Om de kansen van deze toeslagregeling over het voetlicht te brengen organiseerde de Topsector een webinar door en voor het mkb.

 Vragen als: ‘Hoe werkt deze PPS-toeslagregeling precies?’ ‘En hoe stel je een consortium samen?’ werden uitvoerig besproken door ervaringsdeskundige en CEO van Madam Therapeutics Remko van Leeuwen. Maar ook Jolande Zijlstra, innovatiemanager, en host Hans Schikan, waarnemend boegbeeld van de Topsector LSH stonden klaar om alle kijkersvragen te beantwoorden.

Gedurende het webinar kwam al snel naar voren dat mkb’ers, zoals Remko van Leeuwen, de laatste jaren langzaam maar zeker de weg naar de PPS-toeslag beter weten te vinden. Ervaringen van deze mkb’ers geven aan dat wanneer zij besluiten geen onderzoeksfaciliteit in huis te nemen zij hiervoor perfect kunnen aankloppen bij kennisinstellingen. “Deze hele specifieke kennis kan bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van een mkb wat helpt om weer nieuwe investeerders aan te trekken,” aldus Hans Schikan.  

Met de toenemende hoeveelheid PPS-toeslag beoogt de Topsector LSH de komende jaren nog veel meer ondernemers te stimuleren in hun samenwerking met onderzoekers en overheid. Want door krachten te bundelen in PPS-verband kunnen wij als land onze innovatiekracht in de LSH sector versterken. En zo willen wij gezamenlijk werken aan mondiale maatschappelijke uitdagingen binnen de gezondheid en zorg.

Geïnteresseerd? Kijk het webinar hier terug. Of laat ons weten als je op de hoogte wil blijven van toekomstige webinars via communication@health-holland.com.

‹ News overview