The Netherlands remains the best European country according to the European Health Consumer Index

Het Nederlandse zorgstelsel scoort het hoogste van Europa in de Euro Health Consumer Index (EHCI). Dit is de jaarlijkse vergelijking van gezondheidssystemen. In de categorie geneesmiddelen scoort Nederland een 8,9.

De EHCI beoordeelt Europese landen op zes verschillende categorieën. Een daarvan gaat over geneesmiddelen. De categorie geneesmiddelen bestaat uit zes onderdelen. Nederland scoort in deze categorie op vier onderdelen ‘goed’ en op twee ‘neutraal’. Opgeteld komt Nederland in de categorie geneesmiddelen uit op 89 van de 100 punten. Hiermee deelt Nederland de eerste plaats met Duitsland.

Antibiotica
In de categorie geneesmiddelen kijkt de EHCI onder meer naar het gebruik van antibiotica. In Nederland ligt het antibioticagebruik het laagst. De toenemende antibioticaresistentie, bacteriën ongevoelig voor antibiotica, maakt het extra belangrijk dat artsen terughoudend omgaan met het voorschrijven van antibiotica. Het onderzoek van de EHCI laat zien dat men in Nederland zich er goed van bewust is dat antibiotica niet helpt tegen verkoudheden en griep.

Stem van de patiënt
Het Zweedse Health Consumer Powerhouse publiceert jaarlijks een nieuwe editie van de EHCI. Het Nederlandse zorgstelsel heeft volgens de EHCI weinig zwakke plekken. De stem van de patiënt wordt gehoord en de toegang tot de zorg is goed geregeld. Het valt de onderzoekers op dat ‘beslissingen in de gezondheidszorg, in een ongewoon hoge mate, worden genomen door medische professionals met medewerking van patiënten en niet door de overheid’.

Beste zorgstelsel
Nederland eindigt sinds 2008 op de eerste plaats in de EHCI. Omdat Nederland hiernaast ook structureel in de top 4 eindigt van specialistische indexen over onder meer diabetes, HIV en hepatitis spreekt de EHCI niet meer uitsluitend van het meest consumentvriendelijke zorgsysteem. Zij geven aan dat er inmiddels wel gezegd mag worden dat Nederland in zijn algemeenheid het beste zorgstelsel van Europa heeft.

Onderzoeksrapport EHCI 2017

The Netherlands remains the best European country according to the European Health Consumer Index

‹ News overview