Utrecht Science Park/Bilthoven officially launched

Precies een jaar geleden hebben Bilthoven Biologicals, als toenmalig eigenaar van Science Park Bilthoven, de gemeente De Bilt, provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park een intentieverklaring ondertekend om samen te werken op het gebied van Life Sciences & Health. Vandaag is de definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is Utrecht Science Park/Bilthoven een feit. Utrecht Science Park is het eerste sciencepark in Nederland met twee verschillende locaties. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven werken hier intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven.

Grote toegevoegde waarde
De samenwerking tussen de twee locaties past in de ambitie om van de regio Utrecht-Oost een internationale topregio op het gebied van life sciences & health te maken. De activiteiten op beide locaties vullen elkaar aan en versterken elkaar. Op het Utrecht Science Park/De Uithof ligt de nadruk op zorg, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van ondernemerschap, terwijl Utrecht Science Park/Bilthoven zich concentreert op productontwikkeling, productverbetering en productie met de focus op vaccins. Jef de Clercq, CEO Poonawalla Science Park B.V. (huidige eigenaar van USP/Bilthoven): “Op beide locaties is een grote verscheidenheid aan bedrijven in de life sciences gevestigd. Voor de verdere ontwikkeling zien wij een grote toegevoegde waarde in samenwerking van beide science parken.”

Nieuwe arbeidsplaatsen
Door de bundeling van kennis, netwerk en faciliteiten vindt het fundamentele onderzoek op celniveau een directe weg naar de productie van het uiteindelijke geneesmiddel of vaccin. Hiermee kunnen grote stappen worden gezet om meer en betere vaccins en geneesmiddelen te ontwikkelen en gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken. Met de verhuizing van het RIVM in 2020 naar Utrecht Science Park/De Uithof ontstaat tevens de ruimte om nieuwe bedrijven in Bilthoven aan te trekken die de waardeketen verder versterken. Voor de gemeente De Bilt betekent het ook nieuwe arbeidsplaatsen. Burgemeester Sjoerd Potters: “Onze gemeente is van oudsher sterk in de kenniseconomie met de aanwezigheid van gerenommeerde instellingen en bedrijven. Wij bieden lokaal een goede vestigingsplaats en zij opereren vaak internationaal. Daarom is de inzet op een internationaal vestigingsmilieu voor onze gemeente en de regio van groot belang voor het versterken van die waardeketen en de werkgelegenheid.”

Vijf jaar voorbereiding
Aan het tot stand komen van Utrecht Science Park/Bilthoven is vijf jaar voorbereiding voorafgegaan. Voor de provincie Utrecht is het een mijlpaal. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht: “Samen met onze partners in het gebied, omliggende gemeenten en het Rijk kijken we steeds hoe we een gezonde groei kunnen faciliteren. Op het USP in Bilthoven kunnen we nieuwe activiteiten ontplooien en de economische groei in de regio versterken. Nu al en in 2020 ontstaat er nog meer ruimte als het RIVM is verhuisd naar het USP in Utrecht. Hierbij is de bereikbaarheid belangrijk; de economie kan niet bloeien als het niet bereikbaar is.”

Versterken van gezamenlijke propositie
De samenwerking zal zich nu vooral richten op het versterken van de gezamenlijke propositie. In een tweede fase zal een gezamenlijk acquisitiebeleid ontwikkeld worden. Friso Smit, directeur a.i. Utrecht Science Park:“Door deze verbinding van onderzoek en productie versterken we de aantrekkelijkheid van de Utrechtse regio voor biotech en farma bedrijven. De komende jaren gaan we 2000 arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven aantrekken.”


Jef de Clercq, CEO Poonawalla Science Park B.V en Friso Smit, directeur a.i. Utrecht Science Park
Fotograaf: Wilma Witkamp

Utrecht Science Park/Bilthoven officially launched

‹ News overview