Get Together Event 12 May: Health Foundations and Companies

Nederlandse gezondheidsfondsen zoals KWF Kankerbestrijding, de Nederlands Cystic Fybrosis Stichting en het Reumafonds zijn verenigd in de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF, 19 leden). De fondsen zetten zich in voor het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekte en het verbeteren van de (toegang tot) zorg voor patiënten. Naast het financieren van onderzoek zetten gezondheidsfondsen steeds vaker in op het stimuleren van vernieuwende oplossingen zodat resultaten van onderzoek en innovatie daadwerkelijk terecht komt waar het hoort, namelijk bij de patiënt.

Vanuit de samenwerking met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) is er voor de gezondheidsfondsen nu €15 miljoen aan middelen (TKI-toeslag) beschikbaar voor nieuwe publiek-private samenwerkingsprojecten. Een unieke kans om samenwerking tussen gezondheidsfondsen en bedrijven te starten!

Is uw bedrijf op zoek naar een gezondheidsfonds dat kan helpen bij het versnellen van uw innovatie? Of is uw fonds op zoek naar partners die samen met u de slag willen maken van onderzoeksresultaten naar het realiseren van oplossingen in de praktijk?

Kom dan op 12 mei naar Amersfoort en ontmoet elkaar! Hier wordt samen gewerkt om oplossingen in de zorg bij de patiënt te krijgen. U ziet enkele succesvoorbeelden van huidige samenwerkingen tussen fondsen en bedrijven, u kunt uw uitdagingen bespreken en één-op-één kennis maken. 

Wij hopen dat u gebruik maakt van deze unieke kans die de Topsector LSH en de SGF u bieden. Graag tot ziens op 12 mei!

Geïnteresseerd?
Aanmelden: Per email naar Hanneke Bodewes (bodewes@health-holland.com) voor uiterlijk 22 april!
Let op: er zijn 40 plekken voor gezondheidsfondsen en 40 plekken voor bedrijven (vol=vol).

Geef in deze mail ook aan:

  • met wie u graag nader kennis zou maken (specifiek fonds of bedrijf)
  • (type) innovatie waar u mee bezig bent / naar zoekt (thema)
  • eventuele knelpunten / hulpvragen

In de laatste week van april ontvangt u aanvullende informatie (o.a. een lijst met wie zich heeft aangemeld, zodat u zich verder kunt voorbereiden). 

Voorlopig programma
12.00 binnenloop - ontvangst en lunch
13.00 welkom en enkele succesverhalen van samenwerking 
14.00 thematische tafels
15.00 pauze
15.30 speeddates
16.00 interactieve afronding
16.30 gezonde borrel

Hier kunt u meer achtergrondinformatie vinden.

‹ News overview