Top Team member Hans Schikan wins Roland Lageveen Award

Biotech ondernemer Hans Schikan heeft de Roland Lageveen Award 2016-2017 gewonnen voor zijn tomeloze enthousiasme en inzet om de Nederlandse biotechnologie sector te promoten en te versterken. De uitreiking van de Award vond plaats tijdens het Year Event van HollandBIO, de belangenvereniging voor Nederlandse biotechnologie bedrijven. Hans ontving de Award uit handen van juryvoorzitter Rein Strijker, die werd bijgestaan door de vrouw en dochters van Roland Lageveen.

De Roland Lageveen Award is een eervolle onderscheiding die om het jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die “een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan samenwerking binnen de biotechnologiesector in Nederland en de versterking van deze innovatieve sector”. De Award is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan biotech ondernemer Roland Lageveen (1957 – 2012), die zich met hart en ziel inzette voor de sector en van grote betekenis is geweest voor het succes van de Nederlandse biotech.

Hoewel Hans al jaren actief was binnen de farmaceutische industrie, groeide zijn biotech bekendheid toen hij in 2009 aantrad als CEO van Prosensa. In die hoedanigheid bleef hij hameren op het belang van samenwerking met alle mogelijke betrokkenen en de belangrijke rol van patiënten in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ondanks zijn veeleisende baan maakte Hans tijd om te participeren in allerlei sector brede commissies en gaf hij vele inspirerende presentaties in binnen- en buitenland.

Zijn enthousiasme en vrolijkheid werken aanstekelijk. Ondernemers, wetenschappers, bestuurders, patiënten, werknemers en overheden: Hans is bij iedereen even welkom. Inmiddels is hij niet meer actief als CEO, maar adviseert Hans als bestuurslid diverse biotech bedrijven, zodat ook een nieuwe generatie bedrijven kan profiteren van zijn kennis en ervaring. Daarnaast maakt Hans deel uit van het topteam van Topsector Life Sciences & Health, waar hij het innovatieve MKB met verve vertegenwoordigt. Kortom, zo luidt het unanieme oordeel van de jury: een waardige winnaar.
 
Source: HollandBIO

‹ News overview