Medtech Mission Germany

Van 12 t/m 14 april 2016 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het postennetwerk in Duitsland i.s.m. de Task Force Health Care en FME een Medische Technologie missie naar Zuid-Duitsland voor de Nederlandse starters, kennisinstellingen en ondernemers.

Kansen in Zuid-Duitsland
Duitsland is verreweg het belangrijkste handelsland voor de Nederlandse medisch-technologische sector. De zorg (Gesundheitswirtschaft) is één van de belangrijkste pijlers van de Duitse economie en één van de omvangrijkste sectoren ter wereld. Duitsland besteedde in 2013 326,6 miljard euro aan de zorg (11,3% van het BBP) en de verwachting is dat de uitgave aan zorg de komende jaren zal stijgen.

Medische Technologie
Duitsland is het epicentrum voor de medische technologie met wereldwijd een uitmuntend imago als land met hoogwaardige en innovatieve technologieën voor de zorg. De Duitse medisch-technologische sector groeide in 2014 naar een omzet van 25,2 miljard euro (2,3% groei t.o.v. 2013). Beieren is de thuishaven van veel eindproducenten en OEM’ers (vaak wereldmarktleiders en multinationals) met een totale productiewaarde van bijna 15 miljard euro en biedt kansen voor Nederlandse (hightech) toeleveranciers.

Digitale Zorgoplossingen
In Beieren wordt aan 12,5 miljoen inwoners zorg verleend in 364 ziekenhuizen en ruim 300 zorggerelateerde faciliteiten. De bevolking vergrijst waardoor de vraag rijst hoe de zorg betaalbaar en toegankelijk kan worden gehouden, en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg kan worden verhoogd. Deze ontwikkelingen maken de weg in Duitsland vrij voor vernieuwende digitale zorgoplossingen voor zowel de intra- als extramurale zorg.

Sinds 2010 heeft de TFHC al diverse succesvolle activiteiten gerealiseerd en goede ervaringen opgedaan in Duitsland waarbij Nederlandse ondernemers ondersteund werden in het internationaal zakendoen. Hieronder enkele highlights:

 • Holland Paviljoen op de MEDICA in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, en 2015.
 • 2013 (jun.): Economische missie o.l.v. Minister Ploumen naar Zuid-Duitsland en parallel het bezoek van het Koninklijk Paar.
 • 2015 (apr.): Economische missie o.l.v. Minister Ploumen naar Noord-Duitsland en parallel het bezoek van het Koninklijk Paar.
 • 2015 (apr.): Holland Paviljoen op Connecting Healthcare IT (conhIT).

Voor wie is de missie interessant?
De missie is geschikt voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de Medische Technologie. Deze missie met name interessant (maar niet uitsluitend) voor bedrijven en kennisinstellingen werkzaam op het gebied van:

 • Product Development: Creatieve, hightech of medische technologie bedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen die bijdrage en waarde toevoegen aan de ontwikkelings- en productieketen van medische hulpmiddelen en apparaten.
 • Digital / E-Health Starters: Start-up bedrijven en kennisinstellingen die vernieuwende kennis en producten leveren op het gebied van digitale en elektronische zorgoplossingen, zoals Telemedicine, Mobile Health, Home Care, Serious Gaming en ICT.

U kunt ten alle tijden telefonisch contact met ons opnemen om af te stemmen of deze missie voor u relevant is. Neem direct contact met Erik Pentinga via 079 353 11 73.

Wat biedt de missie u?
Deze missie geeft u in korte tijd veel inzicht over de situatie en mogelijkheden in Zuid-Duitsland (München en Neurenberg in het bijzonder). Het bezoek omvat onder andere (de voorgenomen activiteiten zijn voor verandering vatbaar):

 1. Collectieve Bezoeken aan Original Equipment Manufacturers (OEM’ers), R&D instituten, medische labs.
 2. Healthcare Seminar(s) en / of Workshop(s).
 3. Netwerkrecepties die u de mogelijkheid biedt diverse relevante partijen te ontmoeten.
 4. Mogelijkheid tot Individuele Matchmaking waarin u verbonden wordt met relevante partijen die anders moeilijk traceer- of bereikbaar zijn.
 5. Mogelijkheid tot Ondertekeningen van overeenkomsten of contracten (MoU, LoI, etc.) in het bijzijn minister Ploumen.
 6. Kennisdeling en mogelijke Samenwerking met de Nederlandse organisaties binnen de delegatie. Door de strikte sectorbenadering komt u automatisch in contact met interessante organisaties uit uw branche.
 7. Aanwezigheid, Begeleiding en ondersteuning van het Netherlands Business Support Office te Stuttgart en de Task Force Health Care.
 8. Voor Start-ups die kennis en / of producten leveren op het gebied van E-Health is speciale aandacht binnen het programma.

Aanmelden en kosten deelname:
Kosten voor deelname bedragen € 950,- (excl. BTW) per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf).
De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfskosten en eventuele vertaaldiensten zijn voor eigen rekening. Overige voorwaarden vindt u op de website van hoofdorganisator RVO (klik hier).

U kunt zich tot en met 11 februari 2016 aanmelden via de website van RVO.nl (klik hier).

‹ News overview