Collaboration Top Sectors results in 1.4 million for research projects on autonomy in dementia

Utrecht – 17 december 2015 – De topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health hebben gezamenlijk een oproep uitgebracht voor cross-over onderzoek naar oplossingen met impact waardoor mensen met dementie langer zelfstandig kunnen blijven, onder de naam Langer zelfstandig met dementie. Twee grootschalige projecten met de namen FIT en Roodkapje maken aanspraak op de subsidie die verstrekt wordt door de TKI bureau’s van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland).

Zowel de toekenning van de financiering aan de projecten FIT en Roodkapje als de samenwerking tussen de topsectoren is een belangrijke mijlpaal. Beide topsectoren hebben met een onlangs afgesloten innovatiecontract de intentie uitgesproken meer financiering ter beschikking te willen stellen via de landelijke toeslagregeling voor onderzoek via CREATE HEALTH, het cross-over programma tussen de beide topsectoren. Bij het realiseren van deze doelstellingen kijkt het consortium zowel naar publieke als private financiering. Concreet gaat het nu om een toekenning van €7 ton aan industrieel onderzoek en €7 ton private matching uit de oproep Langer zelfstandig met dementie. Om deze oproep te realiseren hebben beide topsectoren TKI toeslag ingezet en heeft UCREATE, het Centre of Expertise voor de creatieve industrie de matching tussen partijen georganiseerd. De begeleiding van de oproep was in handen van ZonMw.

Focus op creatieve oplossingen en projecten met impact
Linde Gonggrijp, directeur van CLICKNL: “Deze samenwerking is gestart onder de naam CREATE HEALTH met als doel de creatieve industrie en zorg aan elkaar te verbinden. Het is onze ambitie hét voorbeeld te zijn voor cross-sectorale samenwerkingen en daarbinnen creatieve en schaalbare oplossingen te creëren die het leven van Nederlanders in kwaliteit verbeteren en in kosten verminderen.”

Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland zegt over de ontwikkeling: “We streven naar grote consortia in de regio’s die leiding geven aan de uitvoering van projecten binnen de geformuleerde aandachtsgebieden. Wij vragen gehonoreerde projecten letterlijk om  ‘medeplichtig’ te worden aan de bredere doelstellingen van deze topsectoren met betrekking tot opschaling, intensief samenwerken met bedrijfsleven en eindgebruikers en zelfs de blik op internationalisering. Zo borgen we dat de gehonoreerde projecten ook daadwerkelijk tot grote economische impact leiden en veranderingen in de maatschappij.”

Meerdere projecten van start
Binnen het onderzoekstraject zullen synchroon meerdere projecten van start gaan die zowel door de afzonderlijke consortia partners alsmede gezamenlijk uitgevoerd zullen worden, om de cross-over tussen beiden topsectoren zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen. In de pijplijn zit het project FIT, over het maken van keuzes in ondersteuning op maat bij de specifieke situatie en fases van dementie. FIT wordt uitgevoerd onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam door een consortium in de regio Amsterdam-’t Gooi met een toekenning van € 470.000. Het tweede project betreft Roodkapje, een serious health game voor naasten van mensen met dementie, waardoor zij gemakkelijker samen zorg kunnen bieden. Roodkapje wordt uitgevoerd onder leiding van het UMCG in een consortium in de regio Groningen met een toekenning van € 230.000. Elk consortium bestaat naast kennisinstellingen uit vertegenwoordigers van de eindgebruikers, creatieve bedrijven, zorgondernemers en zorginstellingen.

Voor meer informatie over Create Health bezoek de website of neem contact op met Yolanda Gagliardi, kwartiermaker CREATE HEALTH. 

‹ News overview