Cross-over LSH with Centre of Expertise U CREATE

De HU (Hogeschool Utrecht) en HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) gaan een strategische samenwerking aan via het Centre of Expertise Creative Industries U CREATE.  Tegelijkertijd brengt U CREATE een inhoudelijke focus aan op een innovatie ‘cross-over’ met de sector zorg en welzijn.

 U CREATE verwacht als gevolg hiervan beide kennisinstellingen meer inzicht en ervaring te verschaffen over samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.  Ook denkt U CREATE hiermee creatieve bedrijven nieuwe marktkansen en verdere professionalisering te bieden.
 
Door partijen in haar netwerk gericht te verbinden is U CREATE bovendien in staat om innovatieve ideeën en prototypen van creatieve en ondernemende talenten door te ontwikkelen en op te schalen. Uitgangspunt daarbij is het perspectief van de eindgebruiker: patiënt, burger, consument.
 
Op maandag 23 maart wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Anton Franken, lid van het College van Bestuur HU en Jules van de Vijver, voorzitter van het College van Bestuur HKU.
 
Professor Nico van Meeteren, directeur van de topsector Life Sciences and Health, benadrukt het belang van intensieve samenwerking tussen partijen bij het zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagen in de zorg en ziet daarbij een verbindende rol voor de creatieve industrie.
 
Walter Amerika, directeur van U CREATE, is verheugd over de durf van HU en HKU om te kiezen voor een specifiek domein zoals zorg en welzijn, omdat daarmee bewerkstelligd wordt om niet alleen vanuit creatief aanbod, maar ook vanuit sociale en economische vragen te denken. Hij geeft verder aan U CREATE te willen uitbouwen tot een sterke publiek-private samenwerkingsorganisatie.

Cross-over LSH with Centre of Expertise U CREATE

‹ News overview