Kennis- en innovatieworkshops AiNed Elsa Labs

Banner

Wanneer: 22 mei, 31 mei, 12 juni, 14 juni en 21 juni

Voor de initiatieffase van de call AiNed Elsa Labs organiseert NWO samen met het bestuur van Stichting AiNed en de Nederlandse AI Coalitie, open kennis- en innovatieworkshops per toepassingsgebied op locatie. Deze workshop bestaat uit twee dagen.

De eerste dag bestaat uit een workshop per toepassingsgebied. Tijdens de tweede dag van de workshops wordt een pitchsessie georganiseerd voor alle toepassingsgebieden om feedback van Stichting AiNed voor de volledige aanvraag te ontvangen.

De aangemelde initiatieven vormen de basis voor het gesprek om te onderzoeken of en hoe initiatieven samengevoegd kunnen worden. NWO faciliteert als organisator van de workshop dat de verschillende deelnemers goed met elkaar in gesprek kunnen. Een aanzet tot samenvoeging ligt bij de deelnemers. Het is aan de deelnemers om samenwerking aan te gaan en in onderling overleg aan het eind van de dag te bepalen of er samengevoegd wordt en wie de hoofdaanvrager en technisch projectleider worden.

Data workshops per toepassingsgebied

  • Gezondheid en Zorg – 22 mei 2024 (Sluiting inschrijving: 15 mei)
  • Energie en Duurzaamheid – 31 mei 2024 (Sluiting inschrijving: 24 mei)
  • Mobiliteit, Transport en Logistiek – 12 juni 2024 (Sluiting inschrijving: 5 juni) 
  • Technische Industrie – 14 juni 2024 (Sluiting inschrijving: 7 juni) 

De gezamenlijk pitchsessie vindt plaats op 21 juni 2024. 

Deelname aan de workshops staat open voor indieners van een initiatief en partijen die niet zelf een initiatief indienen, maar wel geïnteresseerd zijn om deel te nemen in een consortium om de mogelijkheid te verkennen om aan te sluiten bij bestaande consortia. Deelnemen aan meerdere workshops is mogelijk. 

Er is capaciteit voor maximaal 50 deelnemers per workshop. Daarom kunnen er namens ieder initiatief maximaal vijf deelnemers deelnemen aan de workshop.

De workshops hebben als doel om:

  • te bouwen aan concrete aanvragen en samenwerking te stimuleren; 
  • aanvragers bewust te maken van lopende initiatieven rondom de Call for proposals; 
  • sterk gelijkende initiatieven samen te voegen of aansluiting laten vinden; 
  • te bepalen wie de hoofdaanvrager en technisch projectleider worden (ook als initiatieven samengevoegd worden); 
  • optimale aansluiting bij de AiNed doelen en overige AiNed programmaonderdelen te realiseren.

De kennis- en innovatieworkshops staan open voor alle geïnteresseerden die deel willen nemen aan de ontwikkeling van de AiNed ELSA Labs. Voor deelnemers die als hoofdaanvrager of technisch projectleider op willen treden is deelname aan de workshop voor het specifieke toepassingsgebied van het AiNed ELSA Lab waar de aanvraag op zal worden ingediend, verplicht. Zie voor verdere specificaties paragraaf 4.2.3. van de Call for proposals. 

Verdere informatie over de locatie en het programma van de workshops wordt later gepubliceerd op de NWO-website.

Aanmelden

Bron: NWO

‹ Events overview