Symposium digitale transitie

Symposium digitale transitie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de digitale Stack

Op donderdag 16 mei van 12.30 tot 17.15 uur organiseert ECP in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het Symposium digitale transitie: gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de digitale Stack. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Mauritshuis in Den Haag.

Wanneer: 16-05-2024 Om: 12:30 - 17:30
Waar: Mauritshuis, Den Haag

AANMELDEN

Toelichting thema

In 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als input voor de ‘Strategie Digitale Economie’ een toekomstverkenning laten uitvoeren door FreedomLab. Het rapport Toekomstverkenning Digitale Economie 2030 (november 2022) kunt u hier vinden.

Resultaten 2023

In mei 2023 heeft het symposium plaatsgevonden met de titel ‘Transformatief overheidsbeleid voor de Digitale Economie’. Dit evenement vond plaatst omdat er de behoefte was om met een breed stakeholderveld het FreedomLab rapport te bespreken, te toetsen en op basis daarvan de Strategie Digitale Economie uit te dagen. De methodiek van het FreedomLab rapport – het zogenaamde Stack model – sprak veel partijen aan en vormt een kapstok voor discussie en beoordeling van actuele thema’s en ontwikkelingen op de relevantie voor de Strategie Digitale Economie. De Stack biedt hierbij een analytisch model om digitale systemen te ontleden in verschillende onderliggende deeltechnologieën en verschillende trends met elkaar in verband te brengen.

Ontwikkelingen in 2024

Anderhalf jaar na de publicatie van de Toekomstverkenning Digitale Economie 2030 en de Strategie Digitale Economie loont het de moeite om terug te kijken en opnieuw vooruit te blikken. Daniël Frijters, Directeur Operations bij ECP, neemt ons als dagvoorzitter deze dag mee in wat er momenteel speelt. Welke trends hebben doorgezet en welke hebben een verrassende wending genomen? Aan de hand van het Stack model en de vier toekomstscenario’s werpen we opnieuw een blik op de huidige staat en de toekomst van de digitale economie. Sjoerd Bakker geeft leiding aan de denktank FreedomLab en zet helder uiteen waar we nu staan.

Daarna volgen tijdens deze bijeenkomst een aantal boeiende keynote presentaties door Sjoerd Bakker (Team Lead – FreedomLab), John Blankendaal (Managing Director – Brainport Industries) en Marco D’Agata  (CEO – Neolook Solutions). Vervolgens behandelen we tijdens de paneldiscussie, met o.a. Anna Gerbrandy (Full Professor of Competition Law – Universiteit Utrecht) en Nitesh Bharosa (Professor of GovTech – TU Delft), de vragen die op dit moment spelen in de digitale economie. Wat zijn momenteel de beleidsuitdagingen in de digitale economie waar overheden en het bedrijfsleven tegenaanlopen? Welke veranderde omstandigheden en knelpunten zien we kijkend vanuit micro-, meso- en macroperspectief? Welke hiaten zijn er in het beleid en zijn de huidige beleidsinstrumenten voldoende om bijvoorbeeld digital commons (zoals een data wallet), verantwoord cloud gebruik door het bedrijfsleven en tech standaardisatie publiek-privaat voort te brengen? Met welke laag in de Stack voelt u zich het meest verbonden?

Klik hier voor meer informatie over het eerdere symposium dat ECP in samenwerking met EZK in mei 2023 heeft georganiseerd over dit onderwerp.

Voorlopig programma

12.30 uur | Inloop & lunch
13.15 uur | Opening door dagvoorzitter Daniel Frijters (Directeur Operations – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving)
13.20 uur | Inleiding bijeenkomst door Angela van Diejen (MT-lid directie Digitale Economie – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
13.30 uur | Aan de hand van het Stack model en de vier toekomstscenario’s werpen we opnieuw blik op de huidige staat en de toekomst van de digitale economie. Sjoerd Bakker (Team Lead – FreedomLab) geeft leiding aan de denktank FreedomLab en zet uiteen waar we nu staan. Titel presentatie: De digitale economie is rijp voor een transitie.
14.05 uur | John Blankendaal (Managing Director – Brainport Industries) zoomt in op de uitdagingen in de regio als ecosysteem en vanuit het bedrijfsleven perspectief
14.40 uur | Pauze
15.00 uur | Marco D’Agata (CEO – Neolook Solutions) over de worsteling van start-up naar landelijk platform
15.35 uur | Korte reflectie vanuit Jong ECP door Jelmer Knoet (Bestuurslid Jong ECP & Privacy Consultant Croonwolters&dros)
15.40 uur | Paneldiscussie met o.a. Anna Gerbrandy (Full Professor of Competition Law – Universiteit Utrecht) en Nitesh Bharosa (Professor of GovTech – TU Delft)
16.15 uur | Slotwoord door Angela van Diejen (EZK)
16.25 uur | Afsluiting door Daniël Frijters (ECP)
16.30 uur | Netwerkborrel
17.30 uur | Einde bijeenkomst

Terugkijken ECP evenementen

De bijeenkomst wordt opgenomen en is na afloop exclusief terug te kijken voor ECP-deelnemers. Deelnemer zijn heeft vele voordelen. Bent u benieuwd welke voordelen er nog meer bij het ECP deelnemerschap horen? Vul het interesseformulier in en wij voorzien u graag van meer informatie over het ECP-deelnemerschap.

AANMELDEN

Bron: ECP

‹ Events overview