Matchmaking ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’

NWO nodigt geïnteresseerde onderzoekers (alfa, bèta en gamma), kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit voor een matchmakingsbijeenkomst op 14 maart 2023. Tijdens de bijeenkomst maken zij kennis met elkaar en zoeken de samenwerking op. De toekomstige privaat-publieke consortia gaan onderzoek doen dat moet leiden tot vroegtijdige opsporing van artrose en toewerken naar innovaties voor detectie en diagnose.

Over de call

De KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ is onderdeel van de Vraaglijn van het Kennis- en Innovatieconvenant. Via deze Partnerschappen met private en/of publieke organisaties biedt NWO ruimte voor de uitwerking van kennis- en ontwikkelvragen van deze partners.

De call draagt bij aan de doelstellingen van de KIA Gezondheid en Zorg. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen, gericht op het vergaren van kennis over het bereiken en implementeren van technologische innovaties die moeten leiden tot vroegtijdige opsporing van artrose en innovaties voor detectie en diagnose van deze aandoening.

De call is in november 2022 geopend. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 11 april 2023.

Meer informatie over de call

 

Interdisciplinaire matchmaking

Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private organisaties met interesse in innovaties voor detectie en diagnose van artrose met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek.

Ook partijen die zelf niet gaan indienen zijn uitgenodigd bij de matchmaking. Zij kunnen zich aansluiten bij een consortium.

Meer informatie over interdisciplinaire samenwerking

  • Datum: 14 maart 2023
  • Tijdstip: 10.00 u - 12.00 u
  • Locatie: volgt
  • Registratie: uiterlijk op 12 maart 2023 via onderstaand formulier, deelname is gratis

Reserveer 14 maart 2023 in uw agenda en schrijf u via onderstaand formulier direct in voor deelname aan deze matchmakingsbijeenkomst. Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolein van Dalen en Hugo Albers, via KIC-artrosedetectie@NWO.NL.

De voertaal van de matchmaking is Engels. Daarom is het formulier ook enkel Engels.

Meld je hier aan

 

‹ Events overview