Innovatiemissie Brazilië: geavanceerde materialen in de gezondheidszorg

-

Doet u onderzoek naar nieuwe of geavanceerde materialen voor toepassingen binnen de gezondheidszorg? En bent u actief in de ontwikkeling van innovatieve biosensoren, biomaterialen, of 3D-printing technologie voor medische toepassingen? Wilt u graag in contact komen met Braziliaanse partners, kennis en ervaring uitwisselen, en mogelijkheden voor (R&D) samenwerking verkennen? Sluit dan aan bij de innovatiemissie naar Brazilië.

Biomateriaalkunde is één van de snelst groeiende onderzoeksgebieden die bijdraagt aan verbeteringen binnen de gezondheidszorg met grote maatschappelijke impact voor de toekomst.

Waarom Brazilië?

Nederland en Brazilië kennen beiden een groot aantal onderzoeksorganisaties en bedrijven die zich richten op de technische aspecten en toepassingen van materiaalonderzoek. Denk aan:

 • slimme biosensoren die lichamelijke waarden meten voor het bepalen van belangrijke aspecten van de lichaamsconditie;
 • intelligente materialen die in het lichaam onderzoek verrichten of gedoseerd medicijnen toedienen;
 • materialen die een sleutelrol spelen in het maken van kunstmatige lichaamsdelen;
 • 3D-printen: een revolutionaire techniek waarmee lokaal en op maat biomaterialen voor kunstmatig weefsel in organen worden gemaakt.

Naar verwachting gaat de Nederlandse en Braziliaanse onderzoek- en innovatiesamenwerking baanbrekende resultaten opleveren, die in de toekomstige behoeften van de geneeskunde kunnen voorzien.

Deze missie sluit ook aan bij de call for proposals 'Advanced Healthcare Materials' van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de São Paulo Research Foundation (FAPESP). De call wordt naar verwachting eind juni gepubliceerd. Deze innovatiemissie kan onderzoekers en ondernemers helpen bij het vinden van projectpartners voor deze call.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor onderzoekers, artsen, ingenieurs, ondernemers, product- en technologieontwikkelaars, kenniswerkers en beleidsmakers met relevante expertise voor het thema van deze missie, die werken of zijn aangesloten bij:

 • hightech bedrijven;
 • onderzoekscentra;
 • publiek-private platforms;
 • kennisinstellingen;
 • academische ziekenhuizen;
 • overheidsorganisaties.

Doelen van de missie

 • Podium: als deelnemer kunt u  uw expertise of technologie presenteren aan mogelijke samenwerkingspartners.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring: u kunt gestructureerde dialoog en discussie met Braziliaanse experts aangaan.
 • Inspiratie: u kunt ideeën voor nieuw onderzoek en toepassing van technologie uitwisselen en inspiratie opdoen voor binnen uw eigen organisatie, in samenwerking met andere Nederlandse deelnemers en partners in Brazilië.
 • Discipline- en ketenoverstijgend: centraal bij deze missie staat het verkennen van publiek-privaat samenwerkend onderzoek en het samenbrengen van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis. RVO stimuleert u om domeinoverstijgend en met oog voor maatschappelijke relevantie naar uitdagingen en oplossingen in Brazilië en Nederland te kijken.

Om deze doelen te behalen:

 • krijgt u inzicht in de Braziliaanse context, zoals het innovatiesysteem, regelgeving en mogelijkheden voor partnerschap;
 • krijgt u inzicht in de belangrijkste actoren en stakeholders rondom geavanceerde materialen in de gezondheidszorg (advanced materials in health);
 • wil deze missie vorming van samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke projecten stimuleren.    

Concept programma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling en komt tot stand in samenspraak met de deelnemers. We nemen daarbij ook de wensen van betrokkenen uit Brazilië mee.

Het concept programma bevat onder andere:

 • Introductiepresentaties over onder andere het lokale onderzoek en innovatielandschap (inclusief financieringsmogelijkheden, zoals de NWO & FAPESP call for proposals) en relevante wet- en regelgeving.
 • Bezoek aan diverse onderzoekscentra en kennisinstellingen, inclusief medische faculteit / academisch ziekenhuis.
 • Een matchmakingsessie met Braziliaanse stakeholders uit São Paulo, in samenwerking met NWO en FAPESP. Dit ter ondersteuning voor het vinden van projectpartners voor de call for proposals 'Advanced Healthcare Materials'.
 • Mogelijkheden voor gerichte matchmaking.

Het programma concentreert zich op de deelstaat São Paulo, maar bevat ook onderdelen buiten deze deelstaat.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 exclusief btw per persoon.

Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten (inclusief eventuele binnenlandse vluchten), alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

Deelname

Wilt u deelnemen? Meld u zich dan vóór 15 juli 2022 aan via het online registratieformulier. Deelname kost € 250 exclusief btw per persoon.

Definitieve deelname is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Samenwerkende uitwisseling van kennis- en ervaring tussen academici, industrie en maatschappelijke partners staat centraal bij deze innovatiemissie. RVO beoordeelt hoe uw onderzoek en/of technologie past binnen de doelen van deze missie.

Locatie
São Paulo - BR
Datum
3 t/m 7 oktober

Meer weten?

Wilt u meer weten over de call for proposals 'Advanced Healthcare Materials' van de NWO en de FAPESP? Bekijk dan de informatiepagina van de NWO en meld u aan voor het webinar op 30 juni.

Heeft u vragen over deze missie? Stuur dan een mail naar afdeling innovatiemissies.

Bron: RVO

‹ Events overview