Online bijeenkomst Learning Communities

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘learning communities’? Hoe zet je learning communities op, hoe kun je ze doorontwikkelen en verduurzamen? De Position paper Learning Communities geeft verschillende perspectieven, handvatten en vervolgstappen, vanuit theoretische en praktijkkennis.

Nieuwe manieren van werken, leren, innoveren

Grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vergrijzing, duurzaamheid, digitalisering en onderwijskwaliteit vragen om nieuwe manieren van werken, leren en innoveren. In toenemende mate wordt daarom ingezet op het bundelen van kennis en expertise van zowel publieke als private organisaties die elkaar nodig hebben om te innoveren en complexe vraagstukken aan te pakken.

Het concept ‘learning communities’ wordt gezien als dé oplossing om leren, werken en innoveren anders met elkaar te verbinden: collaboratief, co-creërend en contextrijk.

Levend document

Vanuit het Netwerk Learning Communities is een groep onafhankelijke onderzoekers van een groot aantal Nederlandse kennisinstellingen aan de slag gegaan met een kennissynthese rondom het concept ‘Learning Community’.

Associate lector Tijmen Schipper van Hogeschool Windesheim zegt hierover: "We zien de Position paper als een eerste aanzet tot kennisbundeling. Een ‘levend document’ dat in de komende tijd verder aangevuld en verrijkt gaat worden. Hiertoe organiseren we binnenkort een aantal sessies met verschillende groepen: onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers."

Online bijeenkomst voor onderzoekers

De 1e sessie die hiervoor georganiseerd wordt vindt (online) plaats op dinsdag 17 mei, van 15.00 tot 17.00 uur. Onderzoekers uit het mbo, van hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd feedback te leveren op de Position paper.

Meer informatie en contact

Meer informatie volgt. Houd de website van de Learning Communities en de LinkedIn-groep in de gaten voor updates. Voor vragen kun je terecht bij Tijmen Schipper: t.schipper@windesheim.nl.

Bron: Regieorgaan SIA

‹ Events overview