Voorlichting: ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’ (KIC)

De online matchmaking-/ voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 17 maart van 14:00 tot 16:00 uur, biedt een toelichting op de KIC-call en er is ruimte om samenwerking op te zoeken. De toekomstige publiek-private consortia onderzoeken de inzet van sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve medische interventies met zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. Samenwerking tussen klinische en technische wetenschappers is hierbij van belang.

Focus onderzoek

Binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 is de call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’ geopend. Deze call draagt bij aan het realiseren van de missies binnen het KIC. Consortia bestaande uit kennisinstellingen, publieke- en private partners kunnen voorstellen indienen.

Het gebruik van sleuteltechnologieën kan helpen minimaal invasieve behandelingen te verbeteren en nevenschade bij patiënten te beperken. Sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren en zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In deze call for proposals gaat het om de sleuteltechnologieën: robotica, sensoren en actuatoren, beeldvormende technieken en geïntegreerde fotonica (zie de website van Holland High Tech voor meer informatie).

De call richt zich op het ontwikkelen van slimme medische technologie die effectieve interventies met minimaal ingrijpende middelen en methoden mogelijk maakt met als doel nevenschade voor de patiënt te beperken. Het publiek-private onderzoek richt zich op ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën of het op innovatieve wijze combineren van bestaande technologieën, zodat zij toepasbaar zijn in een klinische omgeving. Ook het ontwikkelen van ondersteunende (digitale) technologieën is mogelijk.


Multidisciplinaire samenwerking

Tijdens de matchmaking-/ voorlichtingsbijeenkomst krijgen geïnteresseerden meer informatie over de call. Binnen de consortia worden als voorwaarden gesteld dat er samenwerking is met een zorginstelling en dat zowel klinische als technische onderzoekers zijn aangesloten. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Door verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia die zich richten op innovatief onderzoek.

Ook partijen (zoals bijvoorbeeld MKB, zorginstellingen, patiëntorganisaties) die zelf niet beogen te gaan indienen zijn uitgenodigd bij de matchmaking. Zij kunnen zich aansluiten bij een consortium.

Aanmelden

Tot uiterlijk 10 maart kunt u zich aanmelden via het formulier op deze pagina. Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst. Voor vragen kunt u contact opnemen met Wieke Haakma.

De voertaal is Engels. 

Bron: NWO

‹ Events overview