Werkconferentie Propallia 'Samen Beslissen in de Palliatieve Zorg'

In de campagne ‘Samen Beslissen’ draait het om goede gesprekken tussen zorgprofessionals en de patiënt, bijvoorbeeld over palliatieve behandelingen en het levenseinde. Maar dat in gesprek gaan met elkaar kun je ook breder zien. Denk aan de gesprekken die iemand die ongeneeslijk ziek is met zijn dierbaren voert over zijn behoeften en wensen voor deze laatste tijd. Of aan hoe zorgprofessionals met elkaar in contact treden om goede, afgestemde palliatieve zorg te kunnen leveren.

In de werkconferentie op 25 januari 2022 wordt het thema ‘Samen beslissen’ uitgelicht vanuit vele invalshoeken zodat jij, verrijkt en geïnspireerd, in je eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunt geven. Hoe kijkt een onderzoeker naar dit thema? De zorgverlener? De patiënt en de naasten? Hoe werkt samen beslissen in een andere culturele context? En hoe beslis je samen als de patiënt dementie heeft? Deze thema’s zullen tijdens de werkconferentie 2022 van Propallia aangekaart worden, waarbij jij ook de mogelijkheid hebt om het gesprek aan te gaan.

De bijeenkomst vindt plaats bij het Driestar educatief in Gouda van 13.00 - 17.00 uur. Mochten de corona-maatregelen dat niet toelaten, dan zal het programma online aangeboden worden.

Meer informatie  

Meer informatie over het programma vind je hier.

Bron: LUMC

‹ Events overview