Uitgesteld - Oncologiecongres Think Utrecht!

Het congres voor beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties en andere beïnvloeders in de zorg van morgen wordt verplaatst naar september 2022! Het congres zou eerst plaatsvinden op donderdag 16 december 2021, maar vanwege de situatie omtrent covid-19 is het congres verplaatst. De precieze datum, tijd en locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Steeds meer mensen krijgen de diagnose kanker en leven met de gevolgen van de ziekte. Alleen door wetenschappelijke samenwerkingen van academische en private partijen kunnen er innovaties ontstaan die de overlevingskansen en kwaliteit van leven van mensen met kanker verbeteren.

Utrecht geeft ruimte voor innovatie

De Utrechtse regio is rijk aan baanbrekende innovaties in de oncologie. Denk aan de MR-linac, organoïden, ontwikkelingen in de immunotherapie en herstel na kanker. Die zijn ontstaan door succesvolle samenwerkingen van artsen, wetenschappers, patiënten, beleidsmakers en bedrijven.

Deze innovaties vinden nu wereldwijd ingang. Het volgende hoofdstuk is de vertaalslag naar vernieuwde, duurzame en betaalbare oncologische zorg. Dat doen partners binnen Utrecht Oncologie samen, om de wetenschap snel naar de klinische praktijk te brengen en hun gezamenlijke toekomsttraject verder invulling te geven.

Deelnemers

Verschillende topwetenschappers nemen u mee in deze innovaties en hoe deze de zorg van morgen voor mensen met kanker verbeteren. 

Praktische Zaken

Datum: september 2022 - de exacte datum, locatie en tijd wordt later bekend gemaakt
Kosten: gratis
Voertaal: Nederlands

Programma

12:30 Inloop met lunch
13:30 Opening van het congres
Prof. Henk Kummeling– rector magnificus van de Universiteit Utrecht
13:40 Sessie 1
Voorzitter: prof. Arno Hoes  – decaan van de Faculteit Geneeskunde
15:00 Pauze met gelegenheid tot netwerken
15:40 Sessie 2
Voorzitter: prof. Elsken van der wall – voorzitter Strategic Program Cancer UMCU
16:20 Paneldiscussie
Moderator: prof. Nico van den Berg– hoofdorganisator Think Utrecht! 

Met:

  • Prof. Lenny Verkooijen – hoogleraar evaluatie van beeldgestuurde behandeling bij kanker bij UMC Utrecht
  • Ir. Maurits Wolleswinkel – chief product officer bij Elekta
  • Friso Smit – new business development manager bij Utrecht Science Park
  • Prof. Koos van der Hoeven – voorzitter Oncomid
  • Theo Koster – patiëntvertegenwoordiger
  • Frank de Reij – CEO van het Meander Medisch Centrum
  • Lonneke Koenraadt-Janssen – teammanager oncologie en medisch specialistische zorg bij Zorginstituut Nederland

Registreren 

U kunt zich hier aanmelden.

Bron: Oncologiecongres Think Utrecht

‹ Events overview