Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen

Event

Op 1 december is er – na een jaar van afwezigheid – weer een Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen (NCZA). De conferentie staat dit jaar in het teken van een Nationale Strategie Zeldzame Aandoeningen 2030. Uitgangspunt daarvoor is een breed gedragen Visiedocument dat door de VSOP is opgesteld en tijdens de conferentie zal worden gepresenteerd.

Mw. Ronnie van Diemen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS zal het Visiedocument in ontvangst  nemen en is gevraagd een openingstoespraak te houden.

Wie kan deelnemen aan het event?

Iedereen uit het veld van zorg, onderzoek en beleid is van harte welkom mee te denken over een strategie op het terrein van de zeldzame aandoeningen. Het is fijn dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten op een fraaie locatie.

Locatie

DoubleTree by Hilton Royal Parc, Van Weerden Poelmanweg 4-6, 3768 MN Soest.  U kunt de bijeenkomst echter ook online volgen.

Sprekers:

  • Prof. Wendy van Zelst-Stams, Radboudumc
  • Mw. Maaike Wijnhoud, ministerie van VWS
  • Prof. Leo Schultze Kool, Radboudumc
  • Prof. Carla Hollak, Amsterdam UMC

Panelleden:

  • Mw. Annemiek Verkamman, HollandBIO
  • Mw. Mariette Driesens , VSOP
  • Mw. Sigrid Hendriks, VSOP

Lees hier het voorlopige programma; dit wordt regelmatig bijgewerkt.

Hopelijk bent u aanwezig op de NCZA 2021 – in persoon of online – om met alle betrokken partijen te werken aan verbetering van de zorg voor, en positie van mensen met zeldzame aandoeningen.

Registreren

Aanmelden graag voor 22 november a.s. in verband met reservering van de locatie.

Bron: HollandBio

‹ Events overview