Congres Volwaardig Leven

Op 29 november 2021 organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het congres Volwaardig leven. Met veel boeiende bijdragen van organisaties die meedoen aan het programma Volwaardig leven. Je kunt het congres online volgen.

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de gehandicaptenzorg: mensen met een beperking, hun familie en vrienden, zorgmedewerkers, studenten, staf- en beleidsmedewerkers en bestuurders. De resultaten van het programma Volwaardig leven zullen worden gedeeld: Talentontwikkeling, Pilots cliëntondersteuning, Vakmanschap, Naasten in beeld, Complexe zorg, Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg en Begeleiding à la carte. En de blik wordt gericht op de toekomst: hoe houden we de goede samenwerking vast? Hoe blijven we samen werken aan betere zorg? Wat kun je de komende jaren verwachten?

Het congres bestaat uit een plenair gedeelte en 2 rondes met workshops.

Meld je snel aan!

Meld je aan voor het online congres

Praktische informatie

  • Datum:  29 november 2021
  • Tijd: 13:00 – 16:30 uur
  • Voor wie: mensen met een beperking, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, studenten, staf- en beleidsmedewerkers en bestuurders.  
  • Kosten: gratis

Over Volwaardig leven

In Nederland leven ongeveer 2 miljoen mensen met een beperking. Van al die mensen hebben er 130.000 elke dag veel zorg nodig, hun hele leven lang. Voor deze mensen en hun naasten moeten de zorg en ondersteuning goed geregeld zijn. Want ook zij hebben recht op een fijn leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Zo wil het ministerie ervoor zorgen dat mensen met een beperking de zorg krijgen die bij hen past, nu en in de toekomst. Lees meer over het programma Volwaardig leven op de VWS website Volwaardig leven en op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Bron: ZonMw

‹ Events overview