Conferentie 10 Jaar ‘Health as the Ability to Adapt and Self-Manage’

Collaboration

Positieve gezondheid. Een concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Hoe is onze gezondheidszorg erdoor veranderd? Hoe kan het concept zich nog verder ontwikkelen? En hoe kunt u er zelf mee aan de slag? Op 11 november 2021 organiseert ZonMw een conferentie om deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Programma

Het zal een inspirerend programma worden met welkomstwoord door Paul Blokhuis, een terugblik door André Knottnerus en Henk Smid en vernieuwende inzichten van Machteld Huber en Alex Jadad. Ook zal de eerste versie van het “Handbook Positive Health in Primary Care, the Dutch example” uitgereikt worden.

Onder leiding van dagvoorzitter Maaike de Vries, wordt het gesprek aangegaan met diverse experts wat ‘Health as the ability to adapt’ nu heeft teweeg heeft gebracht op gebied van Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Praktijk en vooral hoe we nu verder moeten om tot die veerkrachtige samenleving te komen. Tijdens de pauze en in de middag ga je vooral zelf aan de slag, bij de belevingsmarkt en de vele workshops. De dag eindigt met een talkshow waar tafelgasten geprikkeld zullen worden om met elkaar in gesprek te gaan en tot nieuwe inzichten te komen. Vervolgens is er een feestelijk moment om de dag helemaal af te sluiten! Klik hier om het hele programma in detail te lezen.

Workshops

In de middag zijn er twee workshoprondes. Indien u in de Jaarbeurs aanwezig bent kunt u twee workshops kiezen uit totaal 14 onderwerpen. Klink hier voor meer inhoudelijke informatie over de workshops.

Sprekers

Sprekers en ervaringsdeskundigen op gebied van Positieve Gezondheid en Trusted Networks zullen bijdragen aan het programma. Van nano- tot macroniveau en in de domeinen: beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs.

Voor wie?

De conferentie is interessant voor een breed publiek dat interesse heeft in Positieve gezondheid: wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk van de zorg, het sociale domein en onderwijs die met Positieve Gezondheid én andere uitwerkingen van ‘Ability to adapt..' werken, of dat willen gaan doen.

Wanneer en waar?

11 november 2021, 08.30 – 17.30 uur. De conferentie vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht, maar online deelname is ook mogelijk.

Registreren

U kunt zich hier aanmelden.

Bron: ZonMw

‹ Events overview