AI Dialoog: 'Dokters en Slimme Computers'

Nieuwe technologie kan de zorg steeds beter helpen. We zullen straks dan ook minder naar de dokter hoeven gaan, door bijvoorbeeld zelf onze eigen gezondheid te monitoren en gegevens over onszelf te verzamelen. Slimme computers kunnen vervolgens deze gegevens interpreteren en de dokter helpen om bepaalde beslissingen te maken of adviezen te geven. Er is dan sprake van artificial intelligence (ook wel AI of kunstmatige intelligentie genoemd).

Deze bijeenkomst is deel twee van drie dialogen over AI. Waar de eerste sessie was gericht op bewustwording rondom AI, gaan we hier in deze tweede sessie dieper op in. Wat willen we met AI? Welke vragen of verwachtingen heb je? Welke zorgen spelen er? Wat vind je belangrijk voor de verdere ontwikkeling van AI? Samen met burgers (waaronder in de rol van patiënten), deskundigen en medisch professionals gaan we in gesprek over deze vragen. We doen dit aan de hand van vier voorbeelden: SkinvisionFitsurance&Niped en Nico.lab. Met deze voorbeelden bespreken we wat er speelt rondom AI.

Lees hier het verslag van de eerste dialoog. 

Deelsessies

Tijdens deze sessie zijn er twee rondes met deelsessies, waarin de volgende thema's centraal staan:

Data: Hoe wordt de data uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners? Hoe zit het met privacy? Of met discriminatie in de gebruikte algoritmes? 
Eigen regie: Hoe zit het met de toegankelijkheid van apps? Hoe betrouwbaar is het? Hoe weet een gebruiker welke app goed werkt en geschikt is? En wat zijn de nadelen van eigen regie? 
Verantwoordelijkheid: Wie heeft de verantwoordelijkheid over de gemaakte beslissingen met behulp van AI? Hoe transparant moet een AI-systeem of algoritme zijn?

Aanmelden

Wil jij meepraten over AI? Kom dan naar deze online dialoogsessie! Meld je aan door een mail te sturen naar dongen@health-holland.com.

Wanneer: 29 november
Hoe laat: van 13:00 tot 15:00
Waar: Online, via Zoom

Deze dialogen worden georganiseerd door Health~Holland, Patiëntenfederatie Nederland, Pharos, Rathenau Instituut, TNO, Amsterdam UMC en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, vanuit de werkgroep burger- en patiëntparticipatie van de Nederlandse AI Coalitie. 

‹ Events overview