Conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

Elk jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie Kansrijke Start om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Eind 2020 konden vanwege de lockdown de benodigde voorbereidingen niet doorgaan, waardoor we de geplande conferentie in februari hebben moeten uitstellen. Op maandag 14 juni 2021 van 14:00 tot 17:00 uur gaan we in de herkansing!

Sinds de aftrap van het actieprogramma in september 2018 is er een duidelijke Kansrijke Start-beweging op gang gekomen. Inmiddels wordt in 275 gemeenten door professionals uit het medisch en sociaal domein samengewerkt in lokale coalities om meer kinderen in kwetsbare gezinnen tijdens de 1e 1000 dagen van hun leven een betere en kansrijke start te geven.

Het doel van deze editie is delen wat er tot nu toe bereikt is en elkaar inspireren hoe we de samenwerking verder kunnen versterken. Daarnaast richten we onze blik ook op de toekomst: hoe kunnen we de Kansrijke Start–aanpak zo goed mogelijk borgen? Net zoals afgelopen edities richt de landelijke conferentie zich op alle (potentiële) partners van de lokale coalities.

Onderdelen van de conferentie zullen zijn:

  • Live talkshow met een lokale coalitie Kansrijke Start - hoe werkt deze coalitie samen en wat is het resultaat?
  • Een carrousel van boeiende inspiratiesessies - een breed en divers aanbod, o.a. over samenwerken binnen lokale coalities en tussen domeinen, het volgen van resultaten van Kansrijke Start, preconceptiegezondheid, vaderschap, gemeenschapsgericht werken, Nu Niet Zwanger, de campagne ‘papaliefde en mamaliefde is’, onderzoek en nog veel meer!
  • Het laten zien van inspirerende voorbeelden in het land - een “razende reporter” interviewt coalities over hun ervaringen
  • 2 live workshops - over cultuursensitief werken en het betrekken van de doelgroep bij de lokale coalities
  • Keynote-spreker prof. dr. Koos van der Velden - over het belang van investeren in gezonde gemeenschappen
  • Live gesprek over de borging van Kansrijke Start in de toekomst

Aanmelden


Bron: Kansrijke Start

‹ Events overview