van ketenzorg naar netwerkzorg

Netwerkzorg is hét buzzwoord van dit moment: iedereen heeft het erover en iedereen wil het. Maar het organiseren van zorg over schotten, silo's en structuren heen omvat veel meer dan schuiven met patiënten en taken. De grote vraag: wat is er nodig om op deze nieuwe manier te gaan werken?

Nieuwe rol

Tijdens het congres Van ketenzorg naar netwerkzorg op 24 januari 2019 komen deze en vele andere aspecten van deze transformatie aan bod. Er is aandacht voor welke elementen nodig zijn om zorg over de grenzen van instellingen heen te realisseren, maar ook hoe we (met ICT) tot herordening van het zorglandschap komen en wat dit betekent voor de financiering van zorg.

Met praktijkcases, inzicht-gevende lezingen en aandacht voor uw eigen rol in een zorgnetwerk, krijgt u met dit congres veel concrete handreikingen om passende zorg voor de patiënt te organiseren.

Veel belangstelling

Netwerkzorg gaat de komende jaren een grote rol spelen om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Er is dan ook veel animo voor dit congres. Meld u daarom op tijd aan! >>

‹ Events overview