De vitale omgeving - NRC Live serie Preventie & Gezondheid

NRC Live serie Preventie & Gezondheid - Avond 3: De vitale omgeving

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel. Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd. 

Het belang van de omgeving: hoe betrekje school, buurt en werk bij het veranderen van het gezondheidssysteem?De omgeving als trigger. Denk aan de supermarkt, het buurthuis, de sportclub, het parkje aan de overkant van de straat en het kantoor; allemaal plekken waar we de nodige uren doorbrengen en die een grote invloed kunnen hebben op onze gezondheid. Hoe richt je de omgeving in zodat de gezondste keuze ook de meest vanzelfsprekende keuze wordt? Wat kunnen we leren van een integrale aanpak in de praktijk?

Bezoek de NRC Live website voor meer informatie en registratie.

‹ Events overview