Leefstijl als medicijn - NRC Live serie Preventie & Gezondheid

NRC Live serie Preventie & Gezondheid - Avond 2: Leefstijl als Medicijn

Met de toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, een onvermijdelijke toename in chronisch zieken en de verwachte tekorten aan personeel is het duidelijk dat het gezondheidssysteem in Nederland écht om moet. En snel. Wat als we allemaal massaal 100 worden? Hoe houden we dan de zorg betaalbaar en halen we de grootste gezondheidswinst? Dat gaat ons allemaal aan: burgers, professionals, ondernemers, wetenschappers en overheid. Want vitaal en gezond oud worden, dat wil toch iedereen? Los van een systeemverandering wordt het ook hoog tijd dat de zorg beter aansluit op behoeften van burgers en meer vraaggericht wordt in plaats van aanbodgestuurd. 

Hoe beweeg je een samenleving naar gezond gedrag?
Leefstijlziektes en gezondheid als hoogste menselijke deugd; wat moeten we met de gezondheidsobsessie? Want gezonde voeding en genoeg beweging worden vaak genoemd als hét medicijn tegen leefstijlziektes. Maar als het zo gemakkelijk is, waarom gebeurd het dan nog niet? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid en moet leefstijl eigenlijk nog wel privé zijn? Hoor hoe je gebruik kunt maken van inzichten uit de gedragswetenschappen en praat mee over de kansen en uitdagingen van technologische innovaties.

Bezoek de NRC Live website voor meer informatie en registratie.

‹ Events overview