Healthy Ageing Week

-

Tal van organisaties bundelen van 6 t/m 14 oktober 2018 krachten. Wat hebben inwoners van de Noordelijke provinciën in hun omgeving nodig om gezond te leven en om in een gezonde omgeving op te groeien? Deze vraag staat centraal tijdens de Healthy Ageing Week die van 6 t/m 14 oktober wordt georganiseerd door: Healthy Ageing Northern Netherlands, UMCG, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool. Tijdens de Healthy Ageing Week wordt door de organisatie van diverse activiteiten de wetenschap op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt voor een grote groep mensen.

Activiteiten

In de activiteiten wordt stil gestaan bij de rol van: voeding, zingeving, sociale samenhang en beweging in het leven van de inwoners van Noord-Nederland. Activiteiten zoals Zpannend Zernike, maar ook sportieve evenementen, zoals de 4 Mijl vinden plaats tijdens de Healthy Ageing week. Daarnaast worden er lezingen georganiseerd, vinden er workshops plaats, zoals een kookworkshop voor kinderen, zijn er exposities te bezichtigen en kunnen inwoners een health check laten doen. Ook gaan dokters van het UMCG langs scholen met het project Date de Dokter. Leerlingen van diverse scholen kunnen de dokters het hemd van het lijf vragen. De komende periode wordt het programma van de Healthy Ageing Week verder bekend gemaakt op www.haweek.n (binnenkort online).

Aanmelden van activiteiten

Naast deze activiteiten roepen de organisaties, inwoners, scholen en bedrijven op hun een activiteit aan te melden die laat zien op welke wijze zij invulling geven aan een gezonde omgeving tijdens de Healthy Ageing Week. Dat mogen bestaande initiatieven zijn, maar ook nieuwe initiatieven. Het aanmelden van activiteiten kan via dit formulier

Met elkaar hopen de partijen, samen met initiatiefnemers het begrip Healthy Ageing nog beter op de kaart te zetten! 

Healthy Ageing in Noord Nederland

Het begrip Healthy Ageing staat hoog op de gespreksagenda in Noord Nederland. Gebleken is dat de levensverwachting in Noord-Nederland lager is dan het nationaal gemiddelde. Zo is er in het Noorden een verhoogde kans op ziektes als: obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziekten en diabetes. Dit wordt geweten aan een relatief ongezonde leefstijl, maar ook aan de toenemende vergrijzing. Het aantal mensen met een leeftijd-gerelateerde (chronische) ziekte stijgt en door de demografische veranderingen dreigt een tekort aan zorg-professionals. Diverse instanties bundelen daarom hun krachten op het vlak van Healthy Ageing. Doel is het genereren van meer bewustwording rondom het belang van een gezonde leefomgeving en aandacht generen om hier actief mee aan de slag te gaan.

‹ Events overview