Active in the hospital

Tijd: 10.00 – 12.00 uur, aansluitende lunch en rondleiding tentoonstelling ‘Chronic Health’

Liggen in uw ziekenhuis de meeste patiënten in bed? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat gedwongen bedrust al op korte termijn leidt tot forse gezondheidsschade. Bij oudere, kwetsbare patiënten is die achteruitgang vaak onomkeerbaar. Sociale, mentale en fysieke activiteit tijdens een – liefst korte - ziekenhuisopname bevordert het herstel van uw patiënten. Welke concepten, producten en/of diensten kunt u inzetten, die uw patiënten activeren? Hoe kan de inrichting van het gebouw activiteit stimuleren? En hoe krijgen we een efficiënte, gereguleerde organisatie als een ziekenhuis in beweging? Laat u inspireren en ontdek de kracht van ontwerp in de zorg! 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Health-Holland organiseren samen met  architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra en Waag, technology & society een bijzondere expertmeeting op de Dutch Design Week 2018.

Prof. Dr. Nico van Meeteren (Health-Holland) en Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) verwelkomen u graag. Onder begeleiding van Femke Feenstra (Gortemaker Algra Feenstra) en Sabine Wildevuur (Creative Care Lab, Waag) gaat we met een selecte groep van bestuurders, facilitair management, architecten, designers, specialisten, wetenschappers en patiënten in gesprek over de interdisciplinaire aanpak die verandering mogelijk kan maken.  Aan de hand van concrete voorbeelden verkennen we nieuwe oplossingsrichtingen voor het activeren met, voor en door patiënten vanuit interdisciplinair perspectief en geven we handvaten die direct toepasbaar zijn binnen uw eigen organisatie.

Aanmelden

Er zijn nog enkele plaatsen voor de expertmeeting beschikbaar. Deelname is kosteloos. Meld u aan door een e-mail te sturen aan n.hedayati@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘expertmeeting Actief in het ziekenhuis’. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. 
 
Bent u verhinderd maar wilt u wel graag op de hoogte blijven over ontwikkelingen op het thema? Laat het ons weten door een e-mail te sturen aan Nazanin Hedayati, stafmedewerker zorgomgeving bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (n.hedayati@stimuleringsfonds.nl, 010-4361600). 

De expertmeeting vindt plaats als onderdeel van de Embassy of Health tijdens de Dutch Design Week 2018. Aansluitend op de expertmeeting is er een gezamenlijke lunch en een rondleiding over de tentoonstelling Chronic Health. Tevens kunt u kijken bij MakeHealth Live!, waarbij burgers, zorg-professionals, ontwerpers en makers in kleine teams actief bouwen aan nieuwe concepten en prototypen voor ‘open design’ zorgtoepassingen. Heeft u mensen in uw organisatie of netwerk die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan MakeHealth Live? Kijk hier voor meer informatie.

Femke Feenstra - directeur Gortemaker Algra Feenstra - onderzocht in samenwerking met het Diakonessenhuis te Zeist hoe ruimtelijke ingrepen een positief effect kunnen hebben op het activeren van patiënten. Niet alleen de ruimtelijke structuur van een verpleegafdeling werd aangepakt, ook de organisatiestructuur van het ziekenhuis veranderde. Binnen hetzelfde vloeroppervlak en hetzelfde aantal bedden, kon zo meer ruimte worden gecreëerd voor andere activiteiten. Gortemaker Algra Feenstra ontving voor het onderzoek de eerste prijs voor innovation for quality improvement op de European Healthcare Design Awards in 2017.

Sabine Wildevuur is programmaleider van Waag's Creative Care Lab, dat in co-creatie met gebruikers, ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars (zorg)toepassingen en innovatieve concepten voor de zorgsector ontwikkelt en onderzoekt. Zo organiseerde ze samen met het Spaarne Gasthuis een hackathon om vanuit perspectief van patiënt en zorgprofessional, ruimte voor verbetering van de diensteverlening in het ziekenhuis te ontdekken en te benutten. Enkele voorbeelden die in de hackathon zijn uitgewerkt: de herinrichting van wachtruimtes om de beleving van patiënten te verbeteren, het activeren van geriatrische patiënten om uit bed te komen en het aanpassen van het verpleegproces en intake in samenwerking met mantelzorgers.

‹ Events overview