MKB network meeting - Personalized & Customized Health

Ondernemers en starters spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van (persoonsgerichte) zorg en gezondheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten en diensten op gebied van Ehealth, wearables of zelfmanagement.

Om ondernemers en start ups te helpen hun weg te vinden in de gezondheidssector en/of hun innovaties te versnellen, wordt op initiatief van de regiegroep Regiegroep Personalized and Customized Health in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de Life Cooperative en Health~Holland op donderdagmiddag 14 juni een netwerkbijeenkomst georganiseerd in Groningen.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers en start ups kennismaken met de verschillende proeftuinen en portals die al van start zijn gegaan of nog in ontwikkeling zijn zoals Move2Innovate, I- Initiate, D-Health, Newborn en de Pharma Portal.  Een proeftuin is een laagdrempelige ‘real life-omgeving’ waar MKB’ers innovaties kunnen testen; Een infrastructuur die innovaties faciliteert. Deelnemers krijgen meer te horen over wat deze initiatieven kunnen betekenen in de ontwikkeling en in de markt zetten van hun producten en diensten.

Health Holland zal de bijeenkomst aftrappen en schetsen waar de trends, uitdagingen en mogelijkheden liggen ten aanzien van ondernemerschap in de gezondheidssector. Vervolgens zullen de proeftuinen, portals en themagroepen van Personalized and Customized Health zich kort presenteren waarna er in een aantal deelsessies nader kennis gemaakt kan worden en gezamenlijk vorm en inhoud kan worden gegeven aan nieuwe ideeën. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. 

U kunt zich hier aanmelden

Voor meer informatie over de bijeenkomst en deelname kunt u contact opnemen met Sander Hartman

‹ Events overview