NRC Live: the big health debate


19.30 - 21.30
De tijd is rijp voor radicale vernieuwing in de zorg en om deze vernieuwing bij de patiënt te brengen. Hoe kunnen we de transitie van een reactief zorgsysteem naar een preventief systeem bewerkstelligen en versnellen? Welke technologische innovaties worden de motor van een nieuw zorgnetwerk? En welke nieuwe businessmodellen en financieringsvormen banen de weg voor verandering? Neem deel aan het afsluitend debat op 5 oktober en schrijf mee aan een manifest met inzichten, aanbevelingen en concrete acties.

Vijf avonden over innovatie in gezondheid en zorg

Wat is nodig voor een versnelling?
Van behandeling naar gezond leven en preventie, van aanbod gestuurd naar gepersonaliseerde zorg en empowerment, van zorginstelling naar thuis, en van silo’s naar een zorgecosysteem; een greep uit de ontwikkelingen die het zorglandschap drastisch veranderen en de sector uitdagen om te vernieuwen. Hoe kunnen technologische innovaties, disruptieve verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden de transformatie naar een nieuw zorgsysteem bewerkstelligen? En hoe maken we de weg vrij voor een echte versnelling?

Zorginnovatie: kansen en keuzes
NRC Live presenteert in navolging op het succesvolle event ‘Zorgtechnologie’ een debatreeks van vijf donderdagavonden over zorginnovatie en de toekomst van gezondheidszorg. Innovators, visionairs en koplopers gaan in debat over belangrijke keuzes, belemmeringen en kansen.

Praat mee over de volgende onderwerpen

  • Avond 1: Gedrag en gezondheid: Hoe beweeg je een samenleving naar gezond gedrag?
  • Avond 2: Technologie als motor voor vernieuwing: Wat zijn succesfactoren voor de ontwikkeling en implementatie van e-health?
  • Avond 3: Slimmer en beter organiseren: Hoe creëren we een effectief zorg-ecosysteem dichtbij de patiënt?
  • Avond 4: Nieuwe businessmodellen en financiering: Wat zijn kansen en mogelijkheden voor innovatie?
  • Avond 5: Het Grote Zorgdebat: Wie zijn de koplopers in de verandering?

Kijk hier voor de data en het volledige programma.

Samenwerken: de sleutel tot succes
Twee belangrijke obstakes op de weg naar vernieuwing zijn de omslag in mentaliteit en de samenwerking tussen verschillende partijen. Grenzen tussen preventie, diagnostiek, cure en care vervagen en goede samenwerkingsverbanden worden de spil van een nieuw ecosysteem in de zorg. Laat je inspireren door nieuwe initiatieven, succesvolle praktijkcases en krijg handvatten voor een nieuwe koersbepaling van jouw eigen organisatie.

Praat mee over de Toekomst van Zorg
NRC Live wil met deze debatreeks inspireren, uitdagen en de dialoog een stap verder brengen. Ga het gesprek aan met opinieleiders, sleutelspelers van zorginstellingen, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, wetenschap en overheid over de toekomst van de zorg en hoe we samen verandering kunnen realiseren.

Kosten
Een passe-partout voor de hele serie (5 avonden) kost €199,- (excl. btw). Eén avond kost €59,- (excl. btw). Mis het niet en meld je aan voor de hele serie of voor de avond(en) van jouw keuze.

‹ Events overview