Working conference: Digital skills in health care

De Coalitie Digivaardig in de zorg organiseert op donderdag 29 juni een werkconferentie in Utrecht. Het toegenomen en toenemende gebruik van ICT en digitale ondersteuning in de zorg vraagt om digitale vaardigheden van iedereen in de zorgsector. Dat geldt voor de patiënt, de zorgprofessional, de ICT-er én de managers/bestuurder. Natuurlijk wordt digivaardigheid ook een onderdeel van alle zorg opleidingen. Tijdens de werkconferentie werken we graag samen met u aan een programma digivaardig in de zorg voor de komende kabinetsperiode.

Werkconferentie Digivaardig in de zorg
Datum: Donderdag 29 juni 2017
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 12.30-16.30 uur, met aansluitend een borrel
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de ECP website.

Coalitie Digivaardig in de zorg
De afgelopen jaren is er een brede coalitie digivaardig in de zorg ontstaan, die als missie heeft dat alle medewerkers in de zorg voldoende digivaardig zijn om hun werk ook in de toekomst goed te doen. De coalitie heeft o.a. onderzoek opgeleverd, een zelftest digitale vaardigheden laten maken en de cursus slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl ontwikkeld en verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Programma Digivaardig in de zorg
Nu we zien dat e-health steeds normaler wordt, digivaardigheid in het algemeen meer aandacht krijgt én de Tweede Kamer een motie op dit gebied heeft aangenomen neemt de coalitie het initiatief voor een programma digivaardig in de zorg voor de komende kabinetsperiode.

Werkconferentie
De eerste stap daarin is een werkconferentie, die als doel heeft de coalitie uit te breiden en voor alle doelgroepen doelstellingen en acties te benoemen, die input zijn voor een programma.

De dag wordt geleid door Lea Bouwmeester, voormalig Tweede Kamerlid en een van de indieners van de motie. Na een algemeen inleidend deel begint de werksessie opgedeeld voor de verschillende doelgroepen: patiënt, zorgprofessional, ICT-er in de zorg, leidinggevende en opleidingen. De resultaten van de werksessie worden plenair teruggekoppeld.

Doelgroep
De werkconferentie is bedoeld voor partijen die op een of meer van de doelgroepen actief willen bijdragen aan het versterken van digitale vaardigheden in de zorg, in de werkconferentie en wellicht ook daarna.

‹ Events overview