Matchmaking Create Health

Op 3 oktober organiseert ZonMw een matchmakingsbijeenkomst in het kader van de nieuwe subsidieronde voor publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) binnen het programma Create Health.

Deze subsidieronde sluit aan bij de drie thema’s die door het Create Health netwerk zijn benoemd:

  • langer zelfstandig met dementie;
  • voorkomen van eenzaamheid bij ouderen;
  • voorkomen van overgewicht.

Het doel van de oproep is het genereren van (fundamentele) kennis met betrekking tot het inzetten van eHealth binnen deze 3 thema’s. Aanvragen geven antwoord op welke kennis nodig is om betekenisvolle eHealth applicaties te kunnen ontwikkelen of om bij te dragen aan het gebruik van bestaande applicaties.

Eind oktober zal de subsidieronde open gaan en de deadline is februari 2017.

Doel van de matchmaking
Voor deze subsidieoproep wordt een specifiek consortium geëist waarin ten minste de volgende partijen vertegenwoordigd zijn:

  • Onderzoeksorganisatie die actief is in zorg en welzijn;
  • Onderzoeksorganisatie die actief is in de creatieve industrie;
  • Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep, bijvoorbeeld via patiënten-, cliënten-, of ouderenorganisaties;
  • Private partij.

Als u partners zoekt om een aanvraag mee in te dienen of wilt aansluiten bij een consortium, neem dan deel aan deze matchmakingbijeenkomst. Uiteraard lichten we tevens op deze bijeenkomst de subsidieoproep toe.

Pitch uw idee
Bent u van een onderzoeksorganisatie en heeft u een idee voor een onderzoeksvoorstel dan roepen we uw op om tijdens de bijeenkomst dit idee te pitchen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Bent u van een creatief bedrijf of een andere belangstellende, dan kunt u uw ideeën voorleggen tijdens de matchmaking.

De bijeenkomst vindt plaats op 3 oktober van 10.00 tot 12.30 uur in het Bartholomeus Gasthuis (Lange Smeestraat 40, 3511 PZ, Utrecht). Om 12.30 uur kunt u napraten met een broodje.

Aanmelden via het online aanmeldformulier.
Voor vragen kunt u contact opnemen met createhealth@zonmw.nl

‹ Events overview