Trends in Drug Discovery

Locatie: Pivot Park, Kloosterstraat 9, 5349AB Oss

Na de sluiting van de R&D-sites van Solvay en Organon zijn er nieuwe research samenwerkingsverbanden ontstaan. De kennis verspreidde zich over meerdere spelers en innovatie ideeën krijgen een kans. Al deze ontwikkelingen leiden tot een opbloeiend R&D-klimaat in Nederland.

Trends & ontwikkelingen
DutchCC en Montagne Pharma organiseren op donderdag 31 maart 2016 voor het eerst een congres over trends en ontwikkelingen binnen drug discovery. U krijgt binnen één dag een overzicht van de vele aspecten rond de vroege ontwikkeling van een interessant molecuul tot een kandidaat-geneesmiddel.

Succesvol
Wat komt er allemaal bij kijken, welke valkuilen moet u vermijden en hoe selecteert u een succesvolle drug kandidaat? Naast het theoretische gedeelte heeft u de keuze uit twee rondleidingen door interessante spelers die u vanuit de praktijk bijpraten over het vroege geneesmiddelontwikkelingstraject. De dag staat onder deskundige leiding van Prof.dr. Daan Crommelin, Em. Hoogleraar Universiteit Utrecht envoorheen wetenschappelijk directeur van het Topinstituut Pharma.

Bezoek de website voor meer informatie en het volledige programma.

‹ Events overview