Connecting Health Games Workshop

Wat is de toegevoegde waarde van gaming en sensoren voor eHealth toepassingen? Wat zijn de implicaties van connected eHealth en wat heeft gaming te bieden binnen Internet of Things netwerken?

Op 4 december, tijdens Thingscon Amsterdam, organiseert CLICKNL|Games in samenwerking met Riëtte Meijer (PhD kandidaat bij AMC binnen ReValidate!) de workshop Connecting Health Games. Het project ReValidate! vormt in deze workshop de basis voor het ervaren, bespreken en ontwerpen van games en sensoren binnen eHealth toepassingen. Ook kijken we naar de toekomst van Connected eHealth in relatie tot games en sensoren, bieden we demo’s van andere projecten waarin sensoren worden ingezet en bespreken we de gewilde en ongewilde implicaties van connected health games.

Bezoek de website voor meer informatie.  

‹ Events overview