Voorlichtingsbijeenkomst MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT) R&D tender

Waar:   RVO.nl, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag
Tijd:     14.30 - 17.30 uur. De inloop is vanaf 14.00 uur

Op vrijdag 3 juli organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) samen met vijf regionale organisaties (waaronder de provincies) een voorlichtingsbijeenkomst over de MIT-tender van R&D samenwerkingsprojecten. De tender staat open van 19 mei tot 1 september 2015 voor de regionale loketten en tot 15 september voor het landelijke loket.

Doel bijeenkomst
De bijeenkomst is gericht op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten. Daarnaast komen octrooi-technische zaken, de ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de rol van de provincies aan bod. De regio’s waar eveneens een MIT-R&D tender openstaat, zullen ook aanwezig zijn.

Programma
14.00-14.30 Inloop en ontvangst

14:30-14.45 Welkom en opening door Luuk Klomp (dagvoorzitter) (plv directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken)

14.45-15.15 Informatie MIT R&D tender door Marcus Seume (procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

15.15-15:45 The story of succes (Ondernemers aan het woord)

15.45-16.00 Afsluiting plenair gedeelte

16.00-17.30 Informatiemarkt & Netwerkcafé:

  • KvK
  • Octrooicentrum
  • Regio’s
  • Beheerprojecten
  • RVO (landelijk vangnet)
  • Topsectoren

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 300  bezoekers. Meld u dus tijdig aan.

MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren
De MIT is bedoeld voor ondernemers die willen starten met vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten. Doel van de regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Wilt u meer informatie over de MIT-regeling, kijk dan op de website: www.rvo.nl/mit.

‹ Events overview