Symposium ‘De eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk’

23 maart 2015, 16.30 uur – 20.00 uur
In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C, 3511 AC Utrecht

Samenwerking in de eerstelijnszorg en in het lokale zorgsysteem meer algemeen heeft een hoge prioriteit, maar is verre van vanzelfsprekend. Er zijn plekken in het land waar succesvol
samenwerking van de grond is gekomen. Toch blijkt het ook daar vaak lastig om die samenwerking te borgen en/of uit te bouwen.
In dit licht hebben onderzoekers van het AMC en VUmc het onderzoeksproject ‘De
eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk. Een beschrijvende evaluatie naar
samenwerking in de eerstelijnszorg op basis van complex adaptieve systeem theorie’ uitgevoerd.

Tijdens het symposium wordt het project, de resultaten en de zelfevaluatietool inhoudelijk
gepresenteerd. Daarna vindt een interactieve en opiniërende discussie plaats.
Het symposium is mogelijk gemaakt door ZonMW vanuit het programma ‘Op één lijn’. 

Download hier de uitnodiging (PDF)

‹ Events overview