News

Start HERACLES-project: innovatief data delen om impact van kanker te verminderen

Kanker heeft een grote impact op het leven van mensen en de maatschappij. Inzichten uit data helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter te behandelen. Daarvoor is het samenbrengen van databronnen essentieel. Daarom gaat IKNL met andere gerenommeerde partijen in Nederland samenwerken in het HERACLES-project.
database

The Prince Mahidol Award 2023

The Prince Mahidol Award is conferred annually on individual(s) or institution(s) that have demonstrated outstanding performances and/or research that contributes to the advancement of medical and public health services.
Prize

Financiering voor internationaal onderzoek 2023

De Hartstichting slaat dit jaar opnieuw de handen ineen met de Britse en Duitse collega's om financiering beschikbaar te stellen voor internationaal onderzoek.
Financiering

Ruim 160.000 euro voor een gezonde leefstijl-game

Games4Care ontvangt PPS-financiering van de Hartstichting voor het ontwikkelen van een app die patiënten met chronische hartaandoeningen helpt met het optimaliseren van hun leefstijl.
Games4Care

Dit zijn ze dan: de finalisten van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!

Afgelopen weken vonden de regionale voorrondes van de Nationale Zorginnovatieprijs plaats, met als resultaat 8 finalisten uit alle hoeken van het land. Op 30 maart zullen zij hun innovatie pitchen op het Health Valley Event in de hoop de vakjuryprijs ter waarde van €10.000 of de publieksprijs van €5.000 in de wacht te slepen.
NZIP23 finalisten

All ABOARD: samenwerken en Alzheimer stoppen

Alzheimer 'stoppen voordat het begint' is het doel van ABOARD, een zeer ambitieus landelijk samenwerkingsverband van meer dan 30 zorgpartners in Nederland. Om dat doel te bereiken zijn communicatie, publiek-private samenwerking en data nodig. Veel data, verstrekt door het publiek en toegankelijk voor meerdere onderzoekers via een geïntegreerde infrastructuur.
ABOARD

Health-RI ontvangt definitieve vervolgfinanciering van het Nationaal Groeifonds

Health-RI, de nationale gezondheidsdata infrastructuur voor onderzoek en innovatie, kan het heuglijke nieuws delen dat de volledige financiering van in totaal 69 miljoen euro definitief is toegekend. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat het advies van de Nationale Groeifonds commissie (NGF), om ook de 2e tranche van 47 miljoen euro toe te kennen, door het kabinet is overgenomen.
Nationaal Groeifonds

1,8 miljoen euro extra voor aanpak lokale regeldruk in de zorg

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport trekt 1,8 miljoen euro extra uit voor de subsidie voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg. Het geld in deze subsidie helpt organisaties om projecten op te starten om de regeldruk binnen de eigen organisatie te verlagen. Minder regeldruk geeft zorgverleners meer tijd om goede zorg en aandacht aan patiënten te besteden. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld vanwege de grote belangstelling voor de subsidie. Met 164 aanvragen werd het budget voor de eerste aanvraagronde ruim overschreden.
1,8 miljoen euro extra voor aanpak lokale regeldruk in de zorg

Public-Private Partnership Allowance

Health~Holland (Top Sector Life Sciences and Health) and Longfonds enable consortia of researchers and companies to apply for a grant (PPP Allowance) for basic, translational or applied research. The maximum amount of support in 2023 (TKI programme 2022) is € 383.700. Research projects have to contribute to the goals and objectives of both the topsector LSH and Longfonds.
Public-Private Partnership allowance

Onderzoek naar onderliggende mechanismen opent de deur voor potentie leefstijl

In Nederland hebben 8,5 miljoen mensen één of meerdere chronische aandoeningen. Deze aandoeningen zijn grotendeels het gevolg van interactie tussen genen, omgeving en leefstijl. Het potentieel van leefstijl voor preventie, herstel, behandeling en verbeteren van kwaliteit van leven is groot. Echter, de toepassing van leefstijl in de behandeling van aandoeningen blijft achter. Hier willen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) in samenwerking met ZonMw, Health~Holland en de Coalitie Leefstijl in de Zorg verandering in brengen.
Lifestyle