News

Listen to the latest podcast of Leaders in Life Sciences!

To celebrate 15 years of LifeSciences@Work we orchestrated a special edition of the Leaders in Life Sciences podcast which came out on the 29th of august. This episode our own Venture Challenge alumni Eline van Beest and Marc van Moorsel were interviewed by host André van de Sande, as they are Future Leaders in Life Sciences.
Listen to the latest podcast of Leaders in Life Sciences!

Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen in een sterk veranderende geopolitieke situatie. Deze opgaven kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken aan innovatieve oplossingen.
Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Subsidieronde: Ontwikkeling vroege-fase onderzoek infrastructuur

Binnen deze subsidieronde is het mogelijk om een start te maken met de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur in de vorm van een vroege-fase infectie unit voor de uitvoering van onder andere Controlled Human Infection Model studies.
Ontwikkeling vroege-fase onderzoek infrastructuur

Games for Health zet met Post-IC de volgende stap in de US dankzij investering van €1 miljoen

Post-IC, het digitale dagboek voor IC-patiënten en hun naasten, heeft een investeringsronde van €1 miljoen afgerond om haar activiteiten in de Verenigde Staten uit te breiden. De investering is afkomstig van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en InZet. Het Post-IC dagboek vermindert wetenschappelijk bewezen het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Het doel is om tegen het einde van 2024 het aantal IC-bedden dat is uitgerust met het digitale dagboek te verdrievoudigen tot meer dan 2000 bedden.
money

Topsector T&U Startup Innovation Prize 2023

We zoeken startups die een verbinding maken tussen Tuinbouw & Gezondheid in de breedste zin van het woord! In deze vijfde jubileum editie staat het thema gezondheid centraal, met in het bijzonder de innovaties die bijdragen aan het gezonder eten & leven en de bijdrage aan ons klimaat van Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Oplossingen & Innovaties die hieraan werken/bijdragen komen in aanmerking voor de award.
IMPACT 2025 – Topsector T&U Innovation Prize 2023

Open call voor samenwerking Nederlandse en Oekraïense onderzoekers

NWO en de Oekraïense wetenschapsfinancier NRFU bundelen hun krachten in de nieuwe “NWO Hop-On Call for Proposals for Researchers Based in Ukraine: NWO-NRFU Partnership Initiative 2023”. Wetenschappers in Oekraïne krijgen in deze call de kans om samen te werken met wetenschappers in het Koninkrijk der Nederlanden en zo hun wetenschappelijke carrière voort te zetten.
Open call voor samenwerking Nederlandse en Oekraïense onderzoekers

Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn

Geef de nuldelijnszorg een centrale plaats in het toekomstbestendig maken van zorg en welzijn. Die oproep doen RegioPlus, Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) en Health~Holland aan de hand van zes belangrijke punten in een vandaag gepubliceerd position paper. De politiek en beleidsmakers kunnen stappen nemen om de nuldelijnszorg een centrale plaats in het debat te geven op weg naar een gezondheid bevorderende en zorgzame samenleving.
Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn

Video : Minister Kuipers zoekt symbiose

Op 5 juni reisde minister Kuipers (VWS) af naar Boston, dé hotspot van de wereldwijde biotech sector. Tijdens de diverse programmaonderdelen, van bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen, een rondetafelgesprek met ondernemers, en een één-op-één fireside chat gaf minister Kuipers een overtuigend visitekaartje af. Met kennis van zaken presenteerde hij een heldere ambitie om te komen tot een duurzaam gezondheidsecosysteem.
Video : Minister Kuipers zoekt symbiose

How van Leeuwenhoek's Discovery of the Microworld Sparked a Medical Revolution— with a special focus on antimicrobial resistance

On October 4th 2023 Rijksmuseum Boerhaave and Museum of Science in Boston will co-sponsor a special event at the Museum of Science, Boston. Rijksmuseum Boerhaave, the Dutch national museum of the history of science and medicine in Leiden, is proud of its collaboration with the Museum of Science in Boston, which was initiated by the signing of a Letter of Intent on 28 November 2022.
logo's

Impact door synergie rondom voeding, gezondheid en leefomgeving

Op woensdag 5 juli vond de workshop ‘Impact Through Synergie’ plaats, georganiseerd door de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Health Holland. Deze drie topsectoren hebben met elkaar de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving ontwikkeld waarin het draait om kennisontwikkeling voor gezonde voeding en een gezonde leefomgeving.
bijeenkomst