News

MIT-regeling open voor R&D-samenwerkingsprojecten

Ook in 2021 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Van 1 juni tot en met 9 september kun je indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten.
MIT

WHO Toetst Drie Nieuwe Medicijnen voor Behandeling Corona

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO start een internationale klinische studie naar drie nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen.
Corona

Onderzoeker en Patiënt-partner Werken Samen als Duo

In duo’s gelijkwaardig samenwerken. Wat vraagt dat van onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers? Safae Hamkour en Wilma Wissink vertellen hoe zij elkaar aanvullen en scherp houden.
mensen

Inno4vac: Grote Europese Samenwerking voor Vaccinontwikkeling

Een aantal grote geneesmiddelenbedrijven gaat zich inzetten voor snellere productie en ontwikkeling van vaccins. Daarvoor doen GSK, Sanofi Pasteur, Curevac en Takeda mee met Inno4vac, een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en academie.
Vaccins

Call for HHINT Kickstarter for Public-Private Partnerships Now Open!

The call for applications of the HHINT Kickstarter for Public-Private Partnerships is now open! This programme, established by the Top Sector LSH, facilitates the first steps to R&D cooperation worldwide. Get off to a flying start and establish a long lasting foreign public-private partnership with the HHINT Kickstarter!
internationalisation

Primeur ‘Vitaal in Brainport’ met Financiering voor Gezondheid

Eerder dit jaar kreeg de Brainport-regio onder de naam 'Vitaal in Brainport' van de Topsector Life Sciences & Health de GROZ-status. Nu heeft ‘Vitaal in Brainport’ als eerste in Nederland financiering voor gezondheid gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
Bewoners

Wijkverpleging sluit Breed Convenant voor Betere Bekostiging

De wijkverpleging heeft de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.
care

ZorgTech-innovatieprojecten Sociaal Domein Bekend

Drie projectconsortia starten na de zomerperiode met een ZorgTech-innovatieproject. Ieder consortium bestaat uit minimaal een technologieaanbieder, zorgorganisatie en gemeente. Er zijn er nog twee vouchers t.w.v. € 50.000,- beschikbaar. Consortia hebben nog tot 15 september de tijd om een aanvraag in te dienen.
Logo

How the Netherlands Became a Key Player for Vaccine Development

The coronavirus pandemic has ushered in a new era of vaccine development worldwide, and the Netherlands is a hotbed of vaccine production and research. This is not by coincidence, as the Dutch have a rich history in life sciences, including vaccine development, which predates the COVID-19 pandemic by decades.
Vaccins

Gemeenten en Zorgverzekeraars Werken vaker Samen aan Preventie

Een evaluatie door het RIVM in 2020 laat zien dat steeds meer organisaties in samenwerkingsverbanden werken aan preventie. Ook hebben gemeenten en zorgverzekeraars elkaar beter leren kennen door de regionale werkstructuur.
Samen