Vlaanderen en Nederland bundelen krachten op het gebied van Personalised Medicine

Tijdens de Vlaams-Nederlandse politieke topontmoeting op 5 november in Middelburg is een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend door staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Secretaris-generaal Johan Hanssens namens Minister Muyters van het Vlaamse departement van Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) op het gebied van Personalised Medicine. Hiermee wordt samenwerking tussen de Lage Landen op dit thema versterkt voor de komende vijf jaar.

Vlaanderen en Nederland werken al twee jaar succesvol samen aan   regeneratieve geneeskunde, middels een publiek-private samenwerking genaamd Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB). Een uitbreiding van de samenwerking tussen de Lage Landen op een breed scala van onderwerpen binnen personalised medicine lijkt dan ook een mooie vervolgstap. De ondertekening van het MoU op 5 november heeft als doel om de komende vijf jaar intensief samen te werken aan missiegedreven onderzoek en ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap op het gebied van de  personalised medicine. Met de MoU beogen Vlaanderen en Nederland de krachten van zowel private als publieke partijen over de landsgrenzen te bundelen.

De ondertekening van het MoU vond plaats in het bijzijn van minister-president Rutte en zijn Vlaamse ambtsgenoot Bourgeois en wordt in het voorjaar van 2019 opgevolgd door een gedetailleerde onderzoeksagenda. Deze agenda betreft in ieder geval  het bestaande subthema regeneratieve geneeskunde, maar ook de additionele subthema’s: cell-based technologies; preventie en leefstijlgeneeskunde; personal data infrastructuur en management. Hiermee vormen Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke agenda waarin de ambities staan voor baanbrekende technologieën als Organ-on-a-Chip en data FAIR principes. Door het bundelen van krachten over de grens worden  nieuwe combinaties van expertises en technologieën samengebracht, die vervolg opgeschaald kunnen worden en beschikbaar komen voor grote groepen patiënten.

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) werkt komende maanden aan het programma en de onderzoeksagenda samen met het ministerie van EZK, het departement EWI en betrokken stakeholders.  

Over RegMedXB:
Regenerative Medicine Crossing Borders is het grote Vlaams-Nederlandse instituut op regeneratieve geneeskunde dat sinds twee jaar met innovatie onderzoeksprogramma’s streeft naar nieuwe oplossingen voor nierfalen, diabetes type 1 , artrose en hartaandoeningen.

Vlaanderen en Nederland bundelen krachten op het gebied van Personalised Medicine

‹ News overview